RelaWorld - Työstressinhallinta 3D-ympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 1/2016
Abstract
Despite how previous studies have shown that certain meditative relaxation techniques are efficient tools for stress management, these methods are not widely in use in work environments. Traditionally these methods require commitment and effort, and technological aids to support these activities are scarce. In this project we examined how the latest 3D virtual technologies can be utilized in enhancing meditation techniques. The strong feel of being somewhere else typical to 3D virtual environments hastens the detachment from one's every day surroundings and boosts the effects of the relaxation techniques, and also enables the user to use the system during the work day in the work place.In this project we developed a neuroadaptive 3D virtual environment. In this first prototype phase we implemented two different meditation techniques – the body awareness and point focus exercises. In addition to the original project plan, an additional feature was developed for the environment: EEG based neuroadaptivity so that the environment is responsive to changes in the users brainwaves. Based on states of relaxation and focused attention measured from the brainwaves, the users avatar could levitate in the environment. The purpose of this neuroadaptivity is to boost the effects of the exercise and make the environment more responsive and immersive. It also provided feedback to the user and guided the meditation.The effects of these exercises were studied in a laboratory experiment. During the experiment the subjects went through the exercises either 1) without the environment 2) in the virtual environment 3) in the virtual environment with the neuroadaptivity turned on. The results indicate that the environment provided positive support to these meditative exercises. As a summary, the sense presence was stronger in the virtual environment, which made it easier for the subjects to focus on the exercises and boosted their effects. Neuroadaptivity made the environment more interactive which enhanced the positive effects of the environment even further.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet rentoutusmenetelmien tehostavan aivotoiminnan elpymistä ja stressinhallintaa. Tällaiset keinot eivät kuitenkaan juuri ole käytössä nykyisessä työelämässä. Perinteiset toteutustavat vaativat paljon omistautumista harjoittelulle ja niiden käyttöä ja vaikuttavuutta tehostavia menetelmiä ei ole tarjolla. Hankkeessa tutkittiin miten viimeisintä 3D-teknologialla toteutettua virtuaaliympäristöä voidaan hyödyntää rentoutumisharjoitusten tehostamisessa. 3D-teknologian mukaansatempaavuus tuottaa hyvin voimakkaan toisaallaolon kokemuksen ja nopea irtautuminen välittömästä arkiympäristöstä korostaa rentoutumisharjoitteiden vaikutuksia. Virtuaaliympäristö ja ulkoisten ärsykkeiden poissulkeminen mahdollistaa harjoitteiden teon omassa työpisteessä. Ympäristön tarkoituksena on tehostaa harjoitteiden vaikutuksia, nopeuttaa niihin sisään pääsemistä, sekä alentaa käyttöönottokynnystä.Aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen hankkeessa kehitettiin 3D-virtuaaliympäristö, johon toteutettiin tässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehotietoisuus- sekä keskittyneen tarkkaavaisuuden harjoitukset. Alkuperäiseen suunnitelman lisäksi ympäristöön kehitettiin EEG-neuroadaptiiviseksi niin että ympäristön piirteet muuttuivat käyttäjän aivoaktiviteetin mukaan. Aivoaktiviteetista analysoidun keskittymis- ja rentoutumistilan perusteella saattoi virtuaaliympäristössä nousta leijumaan. Tämän neuroadaptiivisuuden tarkoituksena oli tehostaa harjoituksen vaikuttavuutta saamalla käyttäjä uppoutumaan harjoitukseen voimakkaammin. Toisaalta adaptiivisuuden tarkoituksena oli myös toimia opastajana harjoituksen tekoon.Näiden harjoitusten vaikuttavuutta tutkittiin laboratoriokokeessa. Kokeen aikana koehenkilöiden tuli tehdä harjoituksia joko 1) ilman virtuaaliympäristöä, 2) virtuaaliympäristössä, tai 3) virtuaaliympäristöä siten, että ympäristön toiminta mukautui koehenkilön aivoaktiviteetin mukaan. Laboratoriokokeen tulokset osoittavat virtuaaliympäristön tukevan meditaatioharjoitusten suorittamista positiivisesti. Yhteenvetona voidaan todeta, että virtuaaliympäristössä läsnäolon tunne oli voimakasta, mikä helpotti harjoituksiin keskittymistä ja teki niistä tehokkaampia. Neuroadaptiivisuus teki virtuaaliympäristöstä interaktiivisempaa mikä osaltaan vielä tehosti virtuaaliympäristön vaikutuksia.
Description
[12.5.2016] Julkaisua ei ole saatavissa toistaiseksi.
[12.5.2016] Publication is not available for the present.
Keywords
Psykofysiologia, meditaatio, stressinhallinta, hyvinvointi, virtuaaliympäristöt, biofeedback, Psychophysiology, meditation, stress management, well-being, virtual environments, biofeedback
Other note
Citation