Credit Market Frictions and The Financial Accelerator - Assessing Their Relevance in Real-World Business Cycles

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Bachelor’s programme in Economics
Language
en
Pages
31 + 3
Series
Abstract
Most common models utilised in macroeconomics today assume that the financial system of the economy operates in a smooth enough fashion, neglecting real-world problems such as frictions within the financial and credit markets. This Thesis sheds light on how in particular frictions in the credit markets affect real-world business cycles. The evidence presented in this literature review indicate that credit frictions form a type of financial accelerator that works to amplify and propagate in particular adverse shocks on the economy. Based on the evidence provided, this Thesis suggests that credit factors, such as frictions, should be better considered in the macroeconomic modelling of past economic retractions and the forecasting of future similar type events.

Yleisimmät tänä päivänä makrotaloudessa käytetyt mallit olettavat, että talouden rahoitusjärjestelmä toimii riittävän sujuvasti jättäen huomiotta reaalimaailman ongelmat, kuten kitkat rahoitus- ja luottomarkkinoilla. Tämä opinnäytetyö valaisee sitä, miten erityisesti luottomarkkinoiden kitkat vaikuttavat reaalimaailman taloussuhdanteisiin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitetyt todisteet osoittavat, että luottokitkat muodostavat eräänlaisen taloudellisen kiihdyttimen, joka vahvistaa ja levittää erityisesti talouteen kohdistuvia haitallisia sokkeja. Esitettyjen todisteiden perusteella tämä opinnäytetyö osoittaa, että kitkojen kaltaiset tekijät tulisi ottaa paremmin huomioon aiempien taloudellisten taantumien makrotaloudellisessa mallintamisessa ja vastaavien tulevien tapahtumien ennustamisessa.
Description
Thesis advisor
Kitti, Mitri
Keywords
credit frictions, credit channel mechanism, financial accelerator, external finance premium, net worth, balance sheet position
Citation