Polioviruksen ympäristöseurannan jätevesinäytteiden konsentrointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-03
Department
Major/Subject
Biotekniikka ja elintarviketekniikka
Mcode
KE3002
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67 + 10
Series
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Roivainen, Merja
Keywords
polio, jätevesiseuranta, viruksen konsentrointi, kaksifaasikonsentrointi, piidioksidi, polio, sewage surveillance, virus concentration, two – phase separation, silica
Other note
Citation