Improving Accessibility for Pedestrians with Geographic Information

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-01-30
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
64 + app. 65
Series
Suomen Geodeettisen laitoksen julkaisuja, Veröffentlichungen des Finnischen Geodätischen Institutes, Publications of the Finnish Geodetic Institute, 156
Abstract
Environments can be made more accessible by offering users information about barriers and objects that might hinder their progress, thus enabling more information about accessible routes. The study delineates the relevant geospatial information needed to describe the accessibility of an environment. Even though laws, acts and regulations give thorough building requirements for creating accessible environments, there is no holistic approach in geospatial data collection to represent the accessibility of geographical spaces. In this thesis, an information model is presented for representing the pedestrian environment. The model allows for accessibility issues and enables the use of geospatial information in pedestrian navigation applications. In addition to data contents and data modelling, this research studies how accessibility can be further increased by way of sound when communicating geospatial information. By communicating the geospatial information via sound the information content can be enhanced and usability improved. Sonic maps create remote access to nature and enhance the accessibility of a place. In this thesis, the fundamental aim was to study the information requirements in particular situations where different kinds of pedestrian users determine which route they might successfully complete. The results of the thesis will help data providers collect and store geospatial information, while taking accessibility issues into account, and hopefully it will raise awareness about issues pertaining to universal accessibility. Albeit, the main effort should focus on building accessible environments; in certain situations, people face hindrances and geospatial information could enable users overcome them.

Ympäristöistä voidaan tehdä saavutettavampia tarjoamalla käyttäjille tietoa mahdollisista esteistä tai muista kulkua vaikeuttavista kohteista. Tässä tutkimuksessa määritellään tarvittava paikkatieto, jolla jalankulkijan ympäristö ja sen esteettömyys voidaan kuvata. Esteettömien ympäristöjen luomiseksi on olemassa joukko lakeja ja asetuksia, mutta ympäristön esteettömyyden kuvaamiseksi tarvittavalle paikkatiedolle ei ole määritelty kattavaa keräys- ja esitysmuotoa. Tässä väitöskirjassa esitellään tietomalli, jolla jalankulkijan ympäristö ja sen esteettömyys voidaan kuvata. Malliin voidaan sisällyttää esteettömyyttä kuvaavia tietoja ja se mahdollistaa tämän tiedon käytön myös navigointisovelluksilla. Tietosisällön ja sen mallintamisen lisäksi tässä työssä on tutkittu kuinka ympäristön saavutettavuutta voidaan lisätä kommunikoimalla paikkatietoa myös äänen avulla. Äänen avulla voidaan paikkatiedon määrää ja laatua sekä sen käytettävyyttä lisätä. Äänikartoilla voidaan luoda eräänlainen etäyhteys kuvattuun ympäristöön ja sen avulla lisätä ympäristön saavutettavuutta. Tämän väitöskirjan tavoitteena on määrittää erilaisten käyttäjien vaatima paikkatieto tilanteissa, joissa heidän on tehtävä päätös pystyvätkö he kulkemaan valitsemansa reitin. Tämän työn tulokset auttavat paikkatiedon tarjoajia keräämään ja tallentamaan paikkatietoa niin, että se kuvaa myös ympäristön esteettömyyttä. Ympäristöjen esteettömäksi rakentamisen tulisi edelleen olla ensisijainen tavoite, mutta koska jotkut käyttäjät tietyissä tilanteissa edelleen kohtaavat esteettömyysongelmia, heitä voitaisiin paikkatiedon avulla auttaa väistämään ne.
Description
Supervising professor
Virrantaus, Kirsi, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Sarjakoski, Tiina, Prof., Finnish Geodetic Institute, Finland
Keywords
accessibility, pedestrian navigation, geospatial information, esteettömyys, jalankulkijan navigointi, paikkatieto
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Mari Laakso, Tapani Sarjakoski, and L. Tiina Sarjakoski. 2011. Improving accessibility information in pedestrian maps and databases. Cartographica, volume 46, number 2, pages 101-108. University of Toronto.
  DOI: 10.3138/carto.46.2.101. View at publisher
 • [Publication 2]: L. Tiina Sarjakoski, Pyry Kettunen, Hanna-Marika Flink, Mari Laakso, Mikko Rönneberg, and Tapani Sarjakoski. 2012. Analysis of verbal route descriptions and landmarks for hiking. Personal and Ubiquitous Computing, volume 16, number 8, pages 1001-1011.
  DOI: 10.1007/s00779-011-0460-7. View at publisher
 • [Publication 3]: Mari Laakso, Tapani Sarjakoski, Lassi Lehto, and L. Tiina Sarjakoski. 2013. An information model for pedestrian routing and navigation databases supporting universal accessibility. Cartographica, volume 48, number 2, pages 89-99. University of Toronto.
  DOI: 10.3138/carto.48.2.1837. View at publisher
 • [Publication 4]: Mari Laakso and L. Tiina Sarjakoski. 2010. Sonic maps for hiking—Use of sound in enhancing the map use experience. The Cartographic Journal, volume 47, number 4, pages 300-307.
  DOI: 10.1179/000870410X12911298276237. View at publisher
 • [Publication 5]: Mari Laakso, Hanna-Marika Halkosaari, Tapani Sarjakoski, and L. Tiina Sarjakoski. 2013. User experiences with voice-based descriptive map content in a hiking context. In: Thomas Jekel, Adrijana Car, Josef Strobl, and Gerald Griesebner (editors). Creating the GISociety. Proceedings of the GI_Forum 2013 Conference. Salzburg, Austria. 2-5 July 2013. Berlin / Offenbach, Germany. Herbert Wichmann Verlag, VDE Verlag. Pages 49-58. ISBN 978-3-87907-532-4.
  DOI: 10.1553/giscience2013s49. View at publisher
Citation