Computation of Incentive Stackelberg Solution

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
82
Series
Abstract
Tässä työssä esitetään uusi menetelmä Stackelbergin pelin kannusteratkaisun laskemiseksi. Stackelbergin pelit ovat peliteoreettisia malleja päätöksentekotilanteille, joissa osapuolet, pelaajat, toimivat tietyssä järjestyksessä. Ensimmäisenä toimiva pelaaja on johtaja ja muut ovat seuraajia. Kannustepelissä johtaja voi sitoutua ratkaisuun, joka riippuu seuraajien päätöksistä. Tällaista strategiaa kutsutaan kannusteeksi. Johtajan pyrkimyksenä on ilmoittaa kannuste, joka saa seuraajat toimimaan hänen kannaltaan parhaalla tavalla. Työssä esitetään lineaarisen kannusteratkaisun laskemiseksi uusi menetelmä, joka perustuu epälineaarisen yhtälöryhmän numeeriseen ratkaisemiseen. Yksinkertaisin menetelmä yhtälöryhmän ratkaisemiseksi on kiintopisteiteraatio. Työssä osoitetaan, että kiintopisteiteraatio suppenee, kun yhtälöryhmä toteuttaa ehdot, jotka muistuttavat kansantaloustieteessä syntyvien hintakoordinointiyhtälöiden ominaisuuksia. Työssä tarkastellaan kahta numeerista esimerkkiä. Ensimmäinen Esimerkki on kahden pelaajan kannustepeli, jossa seuraajalla on neliöllinen kustannusfunktio. Toisessa esimerkissä on duopolimalli, jossa hallitus toimii johtajana ja seuraajina on kaksi kilpailevaa yritystä, jotka pelaavat keskenään Nash-tasapainostrategioita käyttäen. Numeeriset laskut ovat yksinkertaisten oppimisprosessien simulointeja. Toinen menetelmä, jota työssä on käytetty kannusteratkaisun laskemiseksi, on biologista evoluutiota jäljittelevä geneettinen algoritmi. Esimerkkilaskut osoittavat, että geneettisellä algoritmilla kannusteratkaisu löytyy nopeasti, mutta tarkan ratkaisun löytäminen vaatii enemmän laskentatyötä kuin kiintopisteiteraatio.
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Thesis advisor
Ehtamo, Harri
Keywords
Stackelberg games, Stackelbergin pelit, incentives, kannusteratkaisu, distributed computation, hajautettu laskenta, fixed point iteration, kiintopisteiteraatio, genetic algorithms, geneettiset algoritmit
Other note
Citation