Suunniteltava lämmityslaitos sairaalaa, kunnalliskotia, pesulaitosta ja kylpylää varten ja tutkittava tuleeko niiden lämpökysymys edullisimmin ratkaistua erillsenä laitoksena vai yhdessä sähkölaitoksen kanssa ja millä tavoin, sekä lopuksi tutkittava yhteiskäytön mahdollinen vaikutus sähkölaitoksen omakustannuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1928
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Description
Supervisor
Wuolle, B.
Keywords
Other note
Citation