Kartiorakenteen kulman vaikutus jään murtoprosessiin mallimittakaavassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-02-23
Department
Major/Subject
Meritekniikka
Mcode
K3005
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
70 + 15
Series
Abstract
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Leiviskä, Topi
Oikkonen, Annu
Keywords
jääkuorma, kartio, laskennalliset menetelmät, mallikokeet, puristuslujuus
Other note
Citation