Man önskar ett förslag å en bogserbåt, vars hela längd ej får övestiga 38,1 m och största bredd ej är över 6,3 m samt vars största djupgång i akler är 2,6 m

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1920
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
165
Series
Description
Keywords
Other note
Citation