Suomen yhtiö- ja vero-oikeuden vaikutus suomalaisen yhtiön tekemiin tuotannonsijoituspäätöksiin.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tutkimuksessa keskitytään arvioimaan erilaisten yhtiö- ja vero-oikeudellisten yksityiskohtien vaikutusta suomalaisen yhtiön tekemiin tuotannonsijoituspäätöksiin. Asiaa on käsitelty sekä tilanteessa, jossa suomalainen yhtiö toimii kansainvälisen konsernin emoyhtiönä että tilanteessa, jossa se toimii tytäryhtiönä. Tutkimuksessa käsitellään ensiksi yhtiöoikeuden vaikutuksia tuotannon hajauttamiseen ja tämän jälkeen tarkastellaan kansallisen ja kansainvälisen vero-oikeuden vaikutusta. Tutkimuksessa käydään läpi laajahko esimerkki tilanteesta, jossa tuotantoa ollaan siirtämässä Suomesta Brasiliaan. Tässä havainnollistetaan kuinka olennaisista summista maahantuontiveroissa ja niiden kiertämiseen tähtäävissä malleissa on kyse. Oikealla tuotantosuunnittelulla voidaan tehdä liikevaihtoon nähden kymmenien prosenttien säästö pelkissä veroissa ja tulleissa. Tutkimuksen lopuksi pyritään etsimään havaittuun ongelmaan valtion kannalta edullisempaa lainsäädäntöä. Lainsäädännön parantamistarpeita kartoitetaan sekä kansallisen yhtiö- ja vero-oikeuden piiristä, että kahdenvälisistä verosopimuksista.
Description
Keywords
Maahantuontiverot, tuotannonsijoitus, verosuunnittelu
Citation