Viilunkuivaajien modernisointimoduleiden kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
5 + 58
Series
Abstract
Työssä on kehitetty Raute Oyj:n tuottamia viilunkuivaajan modernisointimoduleita ratkaisemalla non-stop –laitteen poikkipuomin lukitukseen liittyviä ongelmia systemaattisen suunnittelumenetelmän keinoin. Lisäksi työssä on laadittu lähtötietovaatimukset moduleiden suunnitteluun, sekä tarkistuslistat suunnitteluvirheiden vähentämiseksi. Modernisoinnissa tuodaan vanhaan konekantaan uutta toiminnallisuutta verrattain pienillä investointikustannuksilla. Laitetoimittajalle modernisointiprojektit voivat olla haastavia vaihtelevan toimintaympäristön vuoksi. Kun modernisoitavan viilunkuivaajan lisäksi myös asiakkaiden tehdastilat poikkeavat toisistaan, asettavat nämä omat haasteensa ja rajoitteensa modernisoinnin toteutukselle. Viilunkuivaajan non-stop –laitteen operaattorin puoleisen kuljetinpuomin lukitukseen on käytetty tappilukitusta. Tappilukituksen vuoksi poikkipuomin siirtäminen on hidasta, mikä pidentää pinkanvaihtoon kuluvaa seisonta-aikaa eri pituisia viiluja kuivattaessa. Lisäksi non-stop –laitteen puomistoon tappeja varten porattavien reikien sijoittaminen on osoittautunut haastavaksi. Yhtenä työn tavoitteena oli suunnitella lukitukselle portaaton säätö, joka nopeuttaa puomin siirtoa. Modernisointiprojektien selkeyttämiseksi tässä työssä selvitettiin yleiset ja modulikohtaiset suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot. Tämän lisäksi kartoitettiin kunkin modernisointimodulin suunnittelun yhteydessä tarkistettavat asiat. Nämä tiedot mahdollistavat modulikohtaisten suunnittelun tarkistuslistojen laatimisen.

The main objective of the thesis is to develop the modernization modules for veneer dryers manufactured by Raute Corporation. This is achieved by resolving known issues relating to the motion locking of the non-stop –device cross beam with systematic design process. Furthermore, initial information requirements and design checklists for each module are drafted in order to reduce the risk of design errors in modernization projects. Modernizations incorporate additional functionality for relatively modest investments into existing machinery. Modernization projects can be challenging for the supplier, due to the variable operating environments. Both the dryer and the layout differ in each project, which in turn set their own demands and restraints for the design. The operator-side conveyor beam was motion locked with a locking pin. This type of locking causes the repositioning of the cross beam to be time consuming, which in turn increases the down time of the dryer when drying veneer of varying lengths. Furthermore, the dimensioning of the correlating holes had proven inaccurate in practice. Thus, there was a demand for freely adjustable locking mechanism, which would shorten the time to reposition the cross beam. Hence, such a motion locking mechanism was designed in this thesis. General and module specific initial information requirements were gathered in the thesis in order to simplify the modernization design process. Furthermore, the details that need to be verified during the design process were collected. According to this data, module specific design checklists were devised.
Description
Supervisor
Tammi, Kari
Thesis advisor
Eskola, Roope
Keywords
viilu, viilunkuivaaja, systemaattinen suunnittelu, vaneriteollisuus
Other note
Citation