Dimensionality reduction for visual exploration of similarity structures

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorVenna, Jarkko
dc.contributor.departmentDepartment of Computer Science and Engineeringen
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.labLaboratory of Computer and Information Scienceen
dc.contributor.labInformaatiotekniikan laboratoriofi
dc.date.accessioned2012-02-24T08:21:54Z
dc.date.available2012-02-24T08:21:54Z
dc.date.issued2007-06-08
dc.description.abstractVisualizations of similarity relationships between data points are commonly used in exploratory data analysis to gain insight on new data sets. Answers are searched for questions like: Does the data consist of separate groups of points? What is the relationship of the previously known interesting data points to other data points? Which points are similar to the points known to be of interest? Visualizations can be used both to amplify the cognition of the analyst and to help in communicating interesting similarity structures found in the data to other people. One of the main problems faced in information visualization is that while the data is typically very high-dimensional, the display is limited to only two or at most three dimensions. Thus, for visualization, the dimensionality of the data has to be reduced. In general, it is not possible to preserve all pairwise relationships between data points in the dimensionality reduction process. This has lead to the development of a large number of dimensionality reduction methods that focus on preserving different aspects of the data. Most of these methods were not developed to be visualization methods, which makes it hard to assess their suitability for the task of visualizing similarity structures. This problem is made more severe by the lack of suitable quality measures in the information visualization field. In this thesis a new visualization task, visual neighbor retrieval, is introduced. It formulates information visualization as an information retrieval task. To assess the performance of dimensionality reduction methods in this task two pairs of new quality measures are introduced and the performance of several dimensionality reduction methods are analyzed. Based on the insight gained on the existing methods, three new dimensionality reduction methods (NeRV, fNeRV and LocalMDS) aimed for the visual neighbor retrieval task, are introduced. All three new methods outperform other methods in numerical experiments; they vary in their speed and accuracy. A new color coding scheme, similarity-based color coding, is introduced in this thesis for visualization of similarity structures, and the applicability of the new methods in the task of creating graph layouts is studied. Finally, new approaches to visually studying the results and convergence of Markov Chain Monte Carlo methods are introduced.en
dc.description.abstractSamankaltaisuussuhteiden visualisointia käytetään eksploratiivisessa data-analyysissä usein ensimmäisenä askeleena uuden datajoukon tarkastelussa. Tavoitteena on muodostaa alustava käsitys datan rakenteesta ja tuottaa vastaus kysymyksiin kuten: Jakautuuko data erillisiin ryhmiin? Mikä on aiemmin havaittujen kiinnostavien datapisteiden suhde uusiin tuntemattomiin datapisteisiin? Mitkä pisteet ovat samankaltaisia kuin kiinnostaviksi tiedetyt pisteet? Visualisointi voi sekä helpottaa datan analyysiä että auttaa havaittujen rakenteiden kommunikoinnissa. Informaation visualisoinnissa data on tyypillisesti korkeaulotteista. Tämä on ongelmallista, koska näytöllä ei pystytä esittämään kuin korkeintaan kolme dimensiota kerrallaan. Tästä syystä datan dimensionaalisuus on saatava pudotettua kahteen tai kolmeen visualisointia varten. Dimension pienentämisestä seuraa lähes aina jonkinlaisia virheitä; ei ole mahdollista säilyttää kaikkia datassa esiintyviä samankaltaisuusuhteita ennallaan vaan informaatiota katoaa ja vääristyy. Eri dimensionaalisuuden pienennysmenetelmät pyrkivätkin säilyttämään datan eri ominaisuuksia. Ongelmana informaation visualisoinnissa on, että suurinta osa dimensionaalisuuden pienennysmenetelmistä ei ole kehitetty visualisointia varten, minkä vuoksi niillä tuotettujen kuvien laatu on varmistettava. Vaikeaksi laadun varmistamisen tekee sopivien mittareiden puute. Tässä väitöskirjassa esitetään uusi visualisointitehtävä, visuaalinen naapureiden haku. Siinä informaation visualisointi hahmotetaan informaation hakutehtäväksi. Tätä formulaatiota käytetään muodostamaan kaksi paria uusia visualisoinnin laatumittareita, ja useiden dimensionaalisuuden pienennysmenetelmien soveltuvuutta tähän uuteen visualisointitehtävään tutkitaan. Tulosten pohjalta saatuja ideoita käytetään kolmen uuden dimensionaalisuuden pienennysmenetelmän luomiseen (NeRV, fNeRV ja LocalMDS). Kaikki kolme menetelmää ovat päihittäneet muut menetelmät numeerisissa kokeissa. Toisistaan ne eroavat nopeudessa ja tarkkuudessa. Lisäksi tässä työssä esitetään uusi menetelmä värien allokoimiseksi datapisteille, samankaltaisuuksiin perustuvä värikoodaus, ja uusien menetelmien soveltuvuutta graafien visualisointiin testataan. Lopuksi tarkastellaan Markov-ketju Monte Carlo menetelmien konvergenssin ja tulosten visualisointia.fi
dc.description.versionrevieweden
dc.format.extent81, [115]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-951-22-8752-9
dc.identifier.issn1459-7020
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2875
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-009333
dc.language.isoenen
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.relation.haspartSamuel Kaski, Jarkko Venna, and Teuvo Kohonen. Coloring that reveals cluster structures in multivariate data. Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems, 6: 82-88, 2000. [article1.pdf] © 2000 The University of Western Australia, Centre for Intelligent Information Processing Systems (CIIPS). By permission.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Neighborhood preservation in nonlinear projection methods: An experimental study. In Georg Dorffner, Horst Bischof, and Kurt Hornik, editors, Proceedings of the 11th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2001), Vienna, Austria, August 21-25, pp. 485-491, Springer, Berlin, 2001. [article2.pdf] © 2001 by authors and © 2001 Springer Science+Business Media. By permission.
dc.relation.haspartSamuel Kaski, Janne Nikkilä, Merja Oja, Jarkko Venna, Petri Törönen, and Eero Castrén. Trustworthiness and metrics in visualizing similarity of gene expression. BMC Bioinformatics, 4: 48, 2003. [article3.pdf] © 2003 by authors.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Comparison of visualization methods for an atlas of gene expression data sets. Information Visualization, to appear. [article4.pdf] © 2007 by authors and © 2007 Palgrave Macmillan. By permission.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Local multidimensional scaling. Neural Networks, 19: 889-899, 2006.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Visualizing gene interaction graphs with local multidimensional scaling. In Michel Verleysen, editor, Proceedings of the 14th European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN 2006), Bruges, Belgium, April 26-28, pp. 557-562, d-side, Evere, Belgium, 2006. [article6.pdf] © 2006 d-side publications. By permission.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Nonlinear dimensionality reduction as information retrieval. In Marina Meila and Xiaotong Shen, editors, Proceedings of the 11th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2007), San Juan, Puerto Rico, March 21-24, pp. 568-575, 2007. [article7.pdf] © 2007 by authors.
dc.relation.haspartJarkko Venna and Samuel Kaski. Visualizing high-dimensional posterior distributions in Bayesian modeling. In O. Kaynak, E. Alpaydin, E. Oja, and L. Xu, editors, Supplementary Proceedings of the Joint International Conference on Artificial Neural Networks and Neural Information Processing (ICANN/ICONIP 2003), Istanbul, Turkey, June 26-29, pp. 165-168, 2003.
dc.relation.haspartJarkko Venna, Samuel Kaski, and Jaakko Peltonen. Visualizations for assessing convergence and mixing of MCMC. In N. Lavrac, D. Gamberger, H. Blockeel, and L. Todorovski, editors, Proceedings of the 14th European Conference on Machine Learning (ECML 2003), Cavtat - Dubrovnik, Croatia, September 22-26, pp. 432-443, Springer, Berlin, 2003. [article9.pdf] © 2003 by authors and © 2003 Springer Science+Business Media. By permission.
dc.relation.ispartofseriesDissertations in computer and information science. Report Den
dc.relation.ispartofseries20en
dc.subject.keyworddimensionality reductionen
dc.subject.keywordexploratory data analysisen
dc.subject.keywordinformation retrievalen
dc.subject.keywordinformation visualizationen
dc.subject.keywordmanifold learningen
dc.subject.keywordMarkov Chain Monte Carloen
dc.subject.keyworddimensionaalisuuden pienentäminenfi
dc.subject.keywordeksploratiivinen data-analyysifi
dc.subject.keywordinformaation visualisointifi
dc.subject.keywordMarkov-ketju Monte Carlofi
dc.subject.keywordmonistojen oppiminenfi
dc.subject.keywordtiedonhakufi
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.titleDimensionality reduction for visual exploration of similarity structuresen
dc.titleDimensionalisuuden pienentäminen samankaltaisuuksien visuaalista tarkastelua vartenfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_65601
Files
Original bundle
Now showing 1 - 8 of 8
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789512287529.pdf
Size:
5.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article1.pdf
Size:
409.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article2.pdf
Size:
261.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article3.pdf
Size:
394.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article4.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article6.pdf
Size:
474.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article7.pdf
Size:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article9.pdf
Size:
1012.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format