Talotyypin vaikutus asuinalueen maankäytön tehokkuuteen ja infrakustannuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66 + 17
Series
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Saari, Arto
Keywords
asuinalue, tonttitehokkuus, aluetehokkuus, townhouse, rakennuskustannukset, katurakentaminen
Other note
Citation