Piirtäjän havaintoja - Piirrettyjä pohdintoja havaintopiirtämisestä ja sen opetuksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tässä opinnäytetyössä tutkin havaintopiirtämistä ja sen opettamista piirtämisen kautta. Tutkimustehtäväni on selvittää millaista on piirtää havainnosta ja kuinka sitä voi opettaa. Opinnäytteeseen kuuluu taiteellinen ja kirjallinen osuus. Aineistona olen käyttänyt havaintopiirtämisen opettajien haastatteluja ja omia piirustuksiani. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus koostuu kolmesta eri teos-sarjasta. Ensimmäisessä teosparissa, Kuuntele itseäsi (2011), lähden liikkeelle omista kokemuksistani piirtäjänä. Toinen sarja on viisi-osainen Jokainen meistä on todellisesti samaa lihaa kuin maailmakin ja siinä (2011), joka on tekemieni haastattelujen analyysiä. Kolmannessa osassa Piirtäjä on aina kahden maailman välissä / Tanssi maailman kanssa (2012), esittelen piirtämisprosessin ja haastattelujen analyysin jälkeen tekemiäni johtopäätöksiä. Piirustukset olivat esillä Mediakeskus Lumeen galleriassa 5.-16.3.2012. Johtopäätöksenäni on, että havaintopiirtäminen on monikanavaista visuaalista ajattelua, ja siihen liittyy vahvasti perinteinen käsityöläiskulttuuri. Havaintopiirtäminen on työläästi opittava taito, eikä siihen nykyaikana ole yhtä paljon aikaa kuin ennen. Havaintoa on vaikea opettaa, koska havainto on niin itsestäänselvyys. Pohdin myös, jos näkeminen on ajattelua, niin voimmeko opettaa ketään ajattelemaan. Ehkä voimme vain johdattaa oivaltamaan.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Kaikkonen, Kaarina
Keywords
havainto, piirtäminen, elävä malli, taideperustainen tutkimus
Parts
  • Opinnäytetyöni taiteellinen osuus oli nähtävillä Mediakeskus Lumeen galleriassa 5.-16.3.2012.
Citation