Maisemamaakunnat - maakunnallisen viheraluejärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1982
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
9.36
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Luostarinen, Katri
Keywords
Other note
Citation