Conformance testing as part of the system testing.

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRantakari, Erkki
dc.contributor.authorLehtola, Jari
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHäggman, Sven-Gustav
dc.date.accessioned2020-12-03T22:56:33Z
dc.date.available2020-12-03T22:56:33Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractEnää harvoin tilaaja liittyy suoraan paikalliskeskukseen, sen sijaan liitytään erilliseen liittymäverkkoon joka taas liittyy paikalliskeskukseen käyttäen V5-liitäntää. V5-liitäntä mahdollistaa useiden eri laitevalmistajien laitteiden käytön samassa verkossa. Tämä asettaa vaatimuksia laitevalmistajille, joiden tulee osoittaa laitteidensa toimivan V5-standardien mukaisesti. Yleinen tapa osoittaa tämä standardinmukaisuus on konformanssi- eli standardinmukaisuustestaus. Siinä suoritetaan ETSl:n määrittämä standardoitu testiaineisto ja laaditaan raportti testaustuloksista. Standardinmukaisuustestausmenetelmät ja abstraktin testiaineiston rakenne on esitetty standardissa ISO/IEC 9646. Tässä työssä selvitetään standardinmukaisuustestausta järjestelmätestauksen näkökulmasta tarkasteltuna. Aluksi esitellään erilaiset V5-liitännät ja selvennetään liittymäverkon käsitettä. Sitten tutustutaan järjestelmätestaukseen, siihen mistä siinä on kyse ja mihin vaiheeseen tuoteprosessia se sijoittuu. Tämän jälkeen tutustutaan standardinmukaisuustestausmenetelmiin ja siihen mitä kukin vaihe käsittää. Lisäksi esitellään täydellinen testausympäristö ja nyt käytössä oleva ympäristö sekä käydään läpi mitä testiaineistojen suorittaminen vaatii. Lopuksi analysoidaan täydellistä ja käytössä olevaa ympäristöä keskenään järjestelmätestauksen näkökulmasta katsoen. Lisäksi tarkastellaan standardinmukaisuustestausympäristön tuottamaa hyötyä. Käytössä olevan ympäristön todettiin tukevan järjestelmätestauksen nykyisiä tarpeita melko kattavasti, ainoaksi suuremmaksi puutteeksi havaittiin uusien testiaineistojen ja vanhojen testiaineistojen editoimisen mahdollisuuden puuttuminen. Lisäksi todettiin valmiin standardoidun testiaineiston käyttämisen säästävän oman testiaineiston tekemisen vaivan ja testiaineiston suorittamisen ohessa saatavan lisäinformaatiota testattavan järjestelmän käyttäytymisestä.fi
dc.format.extent55
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86523
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445361
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietoliikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-72fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordaccess networken
dc.subject.keywordETSIfi
dc.subject.keywordconformance testingen
dc.subject.keywordjärjestelmätestausfi
dc.subject.keywordsystem testingen
dc.subject.keywordliittymäverkkofi
dc.subject.keywordstandardinmukaisuustestausfi
dc.subject.keywordTTCNfi
dc.subject.keywordV5fi
dc.titleConformance testing as part of the system testing.en
dc.titleStandardinmukaisuustestaus osana järjestelmätestaustafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_35861
local.aalto.idinssi13892
local.aalto.openaccessno
Files