Conformance testing as part of the system testing.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
55
Series
Abstract
Enää harvoin tilaaja liittyy suoraan paikalliskeskukseen, sen sijaan liitytään erilliseen liittymäverkkoon joka taas liittyy paikalliskeskukseen käyttäen V5-liitäntää. V5-liitäntä mahdollistaa useiden eri laitevalmistajien laitteiden käytön samassa verkossa. Tämä asettaa vaatimuksia laitevalmistajille, joiden tulee osoittaa laitteidensa toimivan V5-standardien mukaisesti. Yleinen tapa osoittaa tämä standardinmukaisuus on konformanssi- eli standardinmukaisuustestaus. Siinä suoritetaan ETSl:n määrittämä standardoitu testiaineisto ja laaditaan raportti testaustuloksista. Standardinmukaisuustestausmenetelmät ja abstraktin testiaineiston rakenne on esitetty standardissa ISO/IEC 9646. Tässä työssä selvitetään standardinmukaisuustestausta järjestelmätestauksen näkökulmasta tarkasteltuna. Aluksi esitellään erilaiset V5-liitännät ja selvennetään liittymäverkon käsitettä. Sitten tutustutaan järjestelmätestaukseen, siihen mistä siinä on kyse ja mihin vaiheeseen tuoteprosessia se sijoittuu. Tämän jälkeen tutustutaan standardinmukaisuustestausmenetelmiin ja siihen mitä kukin vaihe käsittää. Lisäksi esitellään täydellinen testausympäristö ja nyt käytössä oleva ympäristö sekä käydään läpi mitä testiaineistojen suorittaminen vaatii. Lopuksi analysoidaan täydellistä ja käytössä olevaa ympäristöä keskenään järjestelmätestauksen näkökulmasta katsoen. Lisäksi tarkastellaan standardinmukaisuustestausympäristön tuottamaa hyötyä. Käytössä olevan ympäristön todettiin tukevan järjestelmätestauksen nykyisiä tarpeita melko kattavasti, ainoaksi suuremmaksi puutteeksi havaittiin uusien testiaineistojen ja vanhojen testiaineistojen editoimisen mahdollisuuden puuttuminen. Lisäksi todettiin valmiin standardoidun testiaineiston käyttämisen säästävän oman testiaineiston tekemisen vaivan ja testiaineiston suorittamisen ohessa saatavan lisäinformaatiota testattavan järjestelmän käyttäytymisestä.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Rantakari, Erkki
Keywords
access network, ETSI, conformance testing, järjestelmätestaus, system testing, liittymäverkko, standardinmukaisuustestaus, TTCN, V5
Other note
Citation