Tutkimuksia vanadiittipitoisen magnetiittimalmin kalkkisintraukseen liittyvistä ilmiöistä sekä tutkimuksia vanadiinin erottamiseksi sintraustuotteesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1956
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58 s. + liitt. 12
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Keywords
Other note
Citation