Wireless Local Area Network in Broadband Access Networks

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
xiii + 84 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee langattomia lähiverkkotekniikoita (WLAN), joita voidaan käyttää laajakaistaisessa liityntäverkossa. Työssä tutkitaan laajakaistaisia xDSL- tekniikoita, joista ADSL käsitellään yksityiskohtaisemmin. Työssä tarkastellaan myös laajakaistaisen liityntäverkon end-to-end protokolla-arkkitehtuureja sekä ATM-verkossa toimivia IP-kapsulointimenetelmiä. WLAN sopii hyvin käytettäväksi laajakaistaisessa liityntäverkossa sekä kodeissa että pienissä liikeyrityksissä. Asiakaspäässä olevalla xDSL-verkkopäätteellä voi olla WLAN-liitäntä, joka mahdollistaa helpomman asennuksen verrattuna perinteisiin kiinteisiin lähiverkkotekniikoihin. Työssä esitellään eri WLAN-teknologioita; pääpaino on IEEE 802.11b standardissa. Tämä standardi selostetaan tarkemmin sisältäen MAC- ja fyysisen kerroksen ominaisuudet. Tämä työ antaa yleiskuvan eri WLAN-teknologioista ja niiden hyödyntämisestä. WLAN-laitteiden yleistyessä on eri laitevalmistajien WLAN-laitteiden yhteensopivuus tullut yhä tärkeämmäksi. Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) on määritellyt yhteensopivuustestit IEEE 802.11b standardiin perustuville laitteille. Nämä testit, jotka tehtiin Nokian MW 1122 ADSL/WLAN reitittimelle, käsitellään työn kokeellisessa osassa. Suurin osa yhteensopivuustesteistä osoitti, että MW 1122 toimii hyvin muiden laitevalmistajien tuotteiden kanssa.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.
Thesis advisor
Saarela, Kimmo
Keywords
WLAN, yhteensopivuus, xDSL, ADSL, IP, IEEE 802.11, interoperability
Other note
Citation