Ulkoinverttereiden ruostumattomat ruuviliitokset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-04-10
Department
Major/Subject
Production Engineering
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
90 + 4
Series
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Keränen, Ilmari
Keywords
ruostumaton teräs, ruuviliitos, korroosio, kitkakerroin
Other note
Citation