Simulointityökalujen käyttö WCDMA järjestelmän radio-osien suunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee WCDMA tukiaseman radio-osien simulointia. Tavoite oli ohjelmoida systeemisimulointityökalulla WCDMA signaalin koodaus- ja dekoodausmalli, johon voidaan liittää radio-osia kuvaava malli, joko yhteissimulointiin, tai piirisimuloinnilla saaduista tuloksista muuntamalla. WCDMA järjestelmän signaalin koodaus ja dekoodaus esitellään radiorajapinnan mittausten edellyttämässä laajuudessa, sekä käydään läpi standardissa vaaditut mittaustyypit. Simulointitavoista selvitetään toimintaperiaatteet ja erityisesti systeemisimulointiin liittyvät rajoitukset. Lisäksi käsitellään suurtaajuuspiirimallin ominaisuuksien siirtoa kantataajuiseen simulointiympäristöön. Lisäksi tarkastellaan systeemi- ja piirisimuloinnin yhdistämistä. Rakennettu malli esitellään, sekä tarkastellaan sen testauksessa havaittuja ongelmia ja puutteita.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Knuuttila, Timo
Keywords
system simulation, systeemisimulointi, circuit simulation, piirisimulointi, WCDMA, WCDMA, RF-circuit modelling, RF-piirien mallinnus, RF-measurements, RF-mittaukset
Other note
Citation