Menetelmiä sovellusohjelmiston ylläpidettävyyden parantamiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 79 s.
Series
Abstract
Yhteiskunta on tullut monella tavalla riippuvaiseksi ohjelmistoista. Ne pyörittävät monia arkipäiväisiä rutiineja, joita me pidämme itsestäänselvyyksinä. Mitä enemmän ohjelmistot ovat yhteiskuntamme toimintoja, sitä vähemmän ohjelmistojen vaatimukset voidaan määritellä eristyksessä ympäröivästä maailmasta. Toimintaympäristön muutosten tulee näkyä myös muutoksina ohjelmistossa. Ohjelmistojen ylläpito ei ole siis vain virheiden korjaamista. Uusia ominaisuuksia tarvitaan jatkuvasti, jotta ohjelmisto pysyisi hyväksyttävänä muuttuvassa ympäristössä. Pitkäikäiselle ohjelmistolle ylläpidon kustannukset voivat muodostaa jopa yli puolet kokonaiskustannuksista. Ylläpidettävyyden parantaminen ei ainoastaan pienennä kustannuksia vaan myös pidentää ohjelmiston elinikää. Tässä diplomityössä etsimme keinoja, joilla ohjelmiston ylläpidettävyyttä voidaan parantaa jo kehitysvaiheessa. Teemme tapaustutkimuksen kolmesta projektiauditoinnista keskikokoisessa suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Auditointien tavoitteena on löytää yleisiä ylläpidettävyyteen liittyviä tekijöitä. Tulemme tulokseen, että ylläpidettävyys on useiden osittain toisistaan riippumattomien tekijöiden summa. Siksi sitä tulisi tarkastella osiensa kautta sen sijaan, että sitä mitattaisiin yhtenä kokonaisuutena. Projektiauditointien perusteella listaamme yleisiä ohjeita, joita kehitystiimit voivat käyttää suuntaviivoina. Koska ylläpidettävyys on jossain määrin subjektiivista, ei ohjeita voi käyttää sellaisenaan. Ne tulee sovittaa erikseen jokaiseen toimintaympäristöön ja projektiin.

Society has become in many ways dependent on software. It runs several everyday tasks that we take for granted in modern life. The more society is in interaction with software the less the requirements of software systems can be isolated from the world around them. Changes of the operation environment have to be met with changes in the software. Software maintenance is, therefore, not simply corrective changes. New features have to be constantly implemented to keep the software acceptable in the changing world. For a software with a long lifetime, maintenance can form more than a half of the costs. Improving software's maintainability not only reduces the costs but also prolongs the application's lifetime. In this thesis, we search for methods that can be used to improve software's maintainability during its development phase. We do a case-study of three project audits in a mid-sized Finnish software company. The aim is to find common issues that affect software's maintainability. We discover that maintainability is a sum of partly uncorrelated factors. It should thus be monitored through its components rather than one single measurement. Based on the project audits, we provide a list of general instructions that can be used as a guideline by development teams. As maintainability is to some extent subjective, the instructions cannot be used as such. Instead they have to be adapted to each company culture and project separately.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
application software, software, maintainability, maintenance, sovellusohjelmisto, ohjelmisto, ylläpidettävyys, ylläpito
Citation