Eurooppalaisten yritysten ominaispiirteet yhteiskuntavastuuraportoinnin selittäjänä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Yritysviestintä, Sosiaalinen vastuu, Etiikka, Tiedotustoiminta, Raportit
Other note
Ei arkistokappaletta
Citation