Catalog — eli millä keinoilla erottua vallitsevasta lehtikentästä? Tarkastelussa lemmikkijulkaisut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Opinnäytteessäni suunnittelen aikakauslehtikonseptin, jonka ratkaisut pohjaan tutkimustyöni tuloksiin. Tutkin sitä, kuinka poiketa kaupallisten lehtien vallitsevasta lajityypistä. Tutkimuskohteenani ovat harrastelehdet, tarkemmin ottaen lemmikkilehdet. Tutkin näiden julkaisujen visuaalisuutta ja näkökulmaa niiden käsittelemään aiheeseen. Suhteutin tutkimustuloksia valitsemiini referenssilehtiin, joita pidin hyvänä esimerkkinä lajityypistään poikenneista lehdistä. Nämä referenssilehdet edustavat julkaisuja, jotka ovat tehneet erilaisia suunnitellullisia ja journalistisia ratkaisuja, kuin mihin on yleensä totuttu siinä lehtikentässä, missä ne kilpailevat. Oman konseptini aihealueen rajasin yleisesti lemmikeistä kertovan julkaisun sijaan kissalehdeksi. Käsittelen keinoja, joilla erottua nykyisten lemmikkijulkaisujen visuaalisuudesta ja kuinka suunnata lehti toisenlaiselle lukijalle, joka ei tunne nykyisiä lehtiä omakseen. Suunnittelemani lehtikonseptin on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen Catalog-nimiseen lehtikonseptiini käytin keinoja, joita havaitsin myös referenssilehtien käyttäneen erottuakseen. Konseptoinnin tuloksena syntyi lehtidummy, eli prototyyppi, joka on idea siitä, minkälainen lopullinen Catalog voisi olla.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karttunen, Liisa
Keywords
konseptointi, julkaisusuunnittelu, lehdet, lehtikonseptit, harrastelehdet, concept design, editorial design, magazines, magazine concepts, special-interest publications
Other note
Parts
  • Opinnäytteeseen liittyy produktio-osuus, eli suunnittelemani lehtikonseptin prototyyppi- tai dummyversio.
Citation