Utarbeta projekt till elektrifiering av ett fullbanesträckä av omkrig 16 á 20 km längd, och med en trafiktäthet och trafiktäthetsökning motsvarande den å våra lokalbanor utgående från Helsingfors station

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1930
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
47 s. + liitt.
Series
Description
Keywords
Other note
Citation