Viidakon laista suunitelmallisempaan perehdyttämiseen - Laadullinen tutkimus perehdyttämisen käytäntöihin ja hiljaisen tiedon jakamiseen perehdytettäessä.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
johtaminen, organisaatio, työ, henkilöstö, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöhallinto, suunnittelu
Other note
Citation