Cognitive-Technology Implementations’ Transformative Dynamics: Socio-Technical Implications for Knowledge-Intensive Work in the Financial-Accounting Domain

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2023-08-11
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
71 + app. 91
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 118/2023
Abstract
The rise of cognitive technologies such as artificial intelligence (AI) with learning capacity and of advanced rule-based automation systems have in recent years called humans' dominance in the domain of cognitively oriented knowledge-intensive work into question. Proliferation of cognitive technologies, propelled by rapidly expanding interest in applying AI to such knowledge work, has opened a wide spectrum of AI development and implementation projects, with the variety and quantity of cognitive-technology initiatives ballooning accordingly. Therefore, AI's presence in knowledge-work organizations is growing. As it comes to rival rule-based automation systems (which follow a set of premeditated steps), the application of AI is enabling both automation and augmentation of a broader range of work tasks, thanks to capabilities of learning. Novel cognitive technologies facilitate offloading of repetitive tasks, even highly complex ones, via automation that presents possible solutions to the particular task at hand; furthermore, they can stimulate insight into the work through the information with which they augment humans' decision-making. However, organizations need to tread carefully when deploying these technologies: alongside beneficial humanistic and instrumental outcomes, such technologies can lead to disruptive dynamics that may produce detrimental outcomes for individuals and organizations alike, such as deskilling of the overall socio-technical system. Responding to these concerns, three qualitative studies were conducted to enrich socio-technical research related to cognitive-technology implementations' implications for knowledge intensive work. Essay 1 examines the transition toward human–AI work and the subsequent transformation of practices through shifts in routines' dynamics and changes in work roles. Essay 2, in turn, examines negative elements: how exploiting cognitive automation encourages erosion of knowledge workers' skills and the effects of this skill erosion at the level of organizations, and the third essay explores why AI system development and deployment projects face delays and complications. The research deepens understanding of the evolving dynamics among the practices employed in these systems' development and implementation. By addressing key phenomena linked to these phenomena, the dissertation contributes to both theory- and practice-oriented work on topical issues of developing and implementing cognitive technologies for utilization in knowledge-intensive work processes. Offering insight as to the patterns that can lead to beneficial/detrimental outcomes, the research serves the aim of expanding understanding of cognitive technology's socio-technical implications.

Kognitiivisten teknologioiden, kuten oppimiskykyisen tekoälyn ja kehittyneiden sääntöpohjaisten automaatiojärjestelmien, nopea kehittyminen viime vuosina on alkanut haastamaan ihmisen pääasiallista ja hallitsevaa roolia tietointensiivisen työn suorittamisessa. Koska uusien kognitiivisten teknologioiden hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi monissa työtehtävissä, samalla myös kiinnostus näitä teknologioita kohtaan on kasvanut nopeasti ja se on johtanut erityisesti erilaisten tekoälyn kehitys- ja käyttöönottoprojektien määrän ja monipuolisuuden laaja-alaiseen kasvuun. Näin ollen tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut ovat tehneet mahdolliseksi myös oppivien järjestelmien kehittämisen sääntöpohjaisten automaatiojärjestelmien lisäksi, mitkä ovat perustuneet ennalta määritettyjen vaiheiden automatisointiin. Tekoälyn käyttö puolestaan mahdollistaa useampien työtehtävien automatisoinnin ja augmentaation johtuen sen kyvystä oppia toimintamalleja käytössä olevan datan pohjalta. Nämä kognitiiviset teknologiat tarjoavat organisaatioille uusia ja houkuttelevia tapoja parantaa niiden tehokkuutta ja tuottavuutta, koska algoritmit voivat käsitellä dataa ja informaatiota nopeasti sekä vähentää inhimillisiä virheitä työprosesseissa, näin ollen parantaen organisaatioiden yleistä suorituskykyä. Organisaatioissa on kuitenkin toimittava varovaisesti näitä teknologioita käyttöönotettaessa, sillä tavoiteltuja hyötyjä ei välttämättä saavuteta, vaan liiallinen nojautuminen uusien teknologioiden käyttöön voi johtaa odottamattomiin ja haitallisiin seurauksiin, kuten taitojen rapautumiseen niin yksilö- kuin kollektiivisella tasolla. Tätä taustaa vasten tämä väitöskirja edistää sosioteknistä tutkimusta kognitiivisten teknologioiden käyttöönoton vaikutuksista tietointensiiviseen työhön liittyviin ilmiöihin. Essee 1 tarkastelee siirtymistä kohti ihmisen ja tekoälyn välistä työtä sekä siitä seuraavaa toimintamallien ja työroolien muutosta. Essee 2 tarkastelee puolestaan sitä, miten kognitiivisen automaation hyödyntäminen vaikuttaa tietotyöläisten taitojen rapautumiseen ja miten tämä vaikuttaa organisaatioihin. Essee 3 käsittelee sitä, miksi tekoälyjärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojekteissa tulee vastaan viivästyksiä ja haasteita. Tutkimus tarkastelee myös tarkemmin kehitykseen ja käyttöönottoon osallistuvien tahojen välisten dynamiikkojen muuntumista ajan saatossa. Kaiken kaikkiaan tämä väitöskirja tarjoaa niin teoreettisia kuin käytännön löydöksiä kolmen laadullisen tutkimustyön pohjalta käsitellen ajankohtaisia teemoja liittyen kognitiivisten teknologioiden kehitykseen ja käyttöönottoon tietointensiivisiin työprosesseihin. Näin ollen väitöskirja tarjoaa uutta tietoa kognitiivisten teknologioiden käyttöönottojen liikkeelle laittamien dynamiikkojen muuntumisesta, laajentaen ymmärrystä niiden sosioteknisistä vaikutuksista organisaatioissa.
Description
Supervising professor
Penttinen, Esko, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Management, Finland; Asatiani, Aleksandre, Prof., University of Gothenburg, Sweden
Keywords
cognitive technology, automation, augmentation, socio-technical transformation, knowledge-intensive work, financial accounting, kognitiiviset teknologiat, automaatio, augmentaatio, sosiotekninen muutos, tietointensiivinen työ, taloushallinto
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Ruissalo, Joona. Transition to Human–AI Work: Shifts in Routines’ Dynamics and the Implications for Roles in Knowledge-Intensive Work. Unpublished manuscript.
  • [Publication 2]: Rinta-Kahila, Tapani; Penttinen, Esko; Salovaara, Antti; Soliman, Wael; Ruissalo, Joona. The Vicious Circles of Skill Erosion: A Case Study of Cognitive Automation. Accepted for publication, Journal of the Association for Information Systems.
  • [Publication 3]: Ruissalo, Joona; Penttinen, Esko; Asatiani, Aleksandre. 2022. Fluid Socio-Technical (Trans)formation of an AI System. In: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 6964-6973.
    Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202202021625
    DOI: 10.24251/HICSS.2022.841 View at publisher
Citation