Keramiikan lasitteiden levitystekniikat – puhaltaen, kaataen & kallistaen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyössä toteutan tutkimuksen lasitteiden levitystekniikoista tasaiselle keraamiselle pinnalle kaataen, puhaltaen ja kallistaen. Tutkimuksella pyrin löytämään lasituskeinoja, joilla keramiikan lasitteet saadaan leviämään ja muodostamaan marmorimaisia pintakuvioita keraamiselle pinnalle lasitteiden ollessa vielä lietemuodossa. Projektin fyysisenä lopputuloksena on 40:n testilaatan koesarja sekä kolme suurempaa kehittämälläni lasitustekniikalla lasitettua posliinilevyä. Akryylimaalauksissa tunnettu acrylic pour -tekniikka on päällimmäinen innoittajani opinnäytteen lasituskokeilussa. Lasitetutkimuksella haluan selvittää, pystyykö samaa metodia soveltamaan keramiikan lasitteilla. Opinnäytteen tavoitteena on osoittaa, miten opittuja tietoja ja taitoja soveltamalla ja uutta kokeilemalla voidaan luoda jotain ennennäkemätöntä. Tutkimustyöni konkretisoi sen, ettei keramiikan tai muiden materiaalien ja tekniikoiden hyödyntäminen projekteissa vaadi materiaalin täydellistä tuntemista, tai vuosien kokemusta kyseisen materiaalin työstöstä. Opinnäytteen tutkimusosiossa kehitän lasitustekniikan, jolla lasitan posliinisia testilaattoja. Dokumentoin lasitteiden levittämisprosessia sekä kuvaan esineet ennen polttoa ja sen jälkeen. Lopuksi vertailen kuvia testilaatoista. Kuvat kertovat, miten lasitteet reagoivat toisiinsa lasituspoltossa, ja miten kallistuskulma vaikuttaa lasitteen leviämiseen polton aikana. Kuvista voidaan tehdä johtopäätöksiä kunkin lasitteen toimivuudesta työprosessissa.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Jokinen, Eeva
Keywords
keramiikka, taidekeramiikka, lasitustekniikat, lasite, lasitus, levitystekniikat, materiaalitutkimus
Other note
Citation