Kiinteistötekniikan perusteet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
204
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 11/2014
Abstract
Kiinteistöjärjestelmä on osa länsimaisten talousjärjestelmien perustaa. Kiinteistöjärjestelmän ja sen ylläpitämiseksi tarvittavien kiinteistötoimitusten toimitusprosessien tuntemus ovat taas kiinteistötekniikan opiskelijoiden perusosaamista. Tämä kirja on tarkoitettu kiinteistötekniikan perusteiden oppikirjaksi. Kirjan tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskuva kiinteistöjärjestelmän rakenteesta ja sen syntyhistoriasta sekä kiinteistötoimitusten toimitusmenettelystä. Lisäksi kirjassa kuvataan kiinteistökaupan transaktioprosessia kiinteistöjärjestelmän ylläpidon ja kiinteistötoimitusten toimitustuotannon näkökulmasta.
Description
Keywords
oppikirja, kiinteistö, kiinteistöjärjestelmä, kiinteistökauppa, kiinteistöluovutus, tontin lohkominen, alueen lohkominen, kiinteistörekisterit, kiinteistölainsäädäntö, isojako, uusjako, kiinteistötoimitus
Citation