Testing the performance of a commercial active network measurement platform

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLuoma, Marko; TkL
dc.contributor.authorHeikkinen, Timo-Pekka
dc.contributor.departmentDepartment of Communications and Networkingen
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolFaculty of Electronics, Communications and Automationen
dc.contributor.schoolElektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntafi
dc.contributor.supervisorKantola, Raimo; Prof.
dc.date.accessioned2011-12-08T09:42:36Z
dc.date.available2011-12-08T09:42:36Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractDiplomityössä testataan ja mitataan yhden kaupallisen aktiivimittausalustan suorituskyky ja tarkkuus. Myös alustan kyky havaita tiettyjä tapahtumia tietoverkoissa testataan. Testeissä on mukana kaksi erityyppistä alustaan kuuluvaa mittalaitetta: alhaisen suorituskyvyn Brix 100 Verifier ja tehokkaampi Brix 1000 Verifier. Testauksen tuloksena voidaan sanoa, että molemmat mittalaitetyypit soveltuvat hyvin kiertoaikaviiveen mittaamiseen. Yhdensuuntaisen viiveen mittaukseen Brix 100 ei sovellu etenkään mitattaessa alhaisia viivetasoja (∼1ms). Ulkoista synkronisointilähdettä, kuten GPS-kelloa, käytettäessä Brix 1000 -mittalaitetta voidaan käyttää myös yhdensuuntaisen viiveen mittaamiseen. Mittausalusta havaitsee verkossa tapahtuvat kuormitustilanteet ja reititinviat, mutta se ei kykene havaitsemaan lyhyitä alle sekunnin mittaisia katkoja. Työn teoriaosassa esitellään joitain tunnettuja aktiivimittausmekasimeja ja -metodeja sekä pureudutaan aktiivimittauksiin ja niiden ongelmakohtiin yleisellä tasolla. Lisäksi työssä esitellään tunnettuja akateemisia aktiivimittaukseen liittyviä projekteja.fi
dc.description.abstractIn this thesis, a commercial active network measurement platform is tested for performance and accuracy. The platform is also tested for ability to detect certain events in networks. Two types of measurement probes are tested: the low performance Brix 100 Verifier and the high performance Brix 1000 Verifier. It is found that both platform's measurement probe types are accurate when measuring round-trip delay, but do not perform nearly as well when measuring one-way delay. External synchronization, such as GPS, helps the Brix 1000 Verifier to reach sub-millisecond measurement accuracy. As Brix 100 Verifiers do not support external synchronization, their accuracy is suitable only for measuring one-way delays larger than a few milliseconds. The platform is able to detect sudden high load levels and router failures in a network, but fails to detect short (sub-second) link breaks. In the theory part of this thesis, some well known active measurement methods and mechanisms are presented. Also, challenges related to active measurement are discussed and some of the recent major academic active measurement projects are introduced.en
dc.format.extentxi, 80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1059
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-011887
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeTietoliikennetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorNetworking Technologyen
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordactive measurementen
dc.subject.keywordnetworken
dc.subject.keywordpacket lossen
dc.subject.keyworddelayen
dc.subject.keywordavailable bandwidthen
dc.subject.keywordBrixen
dc.subject.keywordverifiersen
dc.subject.keywordaktiivimittauksetfi
dc.subject.keywordtietoverkkofi
dc.subject.keywordpakettihukkafi
dc.subject.keywordviivefi
dc.subject.keywordvapaa kaistanleveysfi
dc.subject.keywordBrix Verifierfi
dc.subject.otherElectrical engineeringen
dc.titleTesting the performance of a commercial active network measurement platformen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_12363
local.aalto.idinssi36227
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn011887.pdf
Size:
1.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format