Testing the performance of a commercial active network measurement platform

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
xi, 80
Series
Abstract
Diplomityössä testataan ja mitataan yhden kaupallisen aktiivimittausalustan suorituskyky ja tarkkuus. Myös alustan kyky havaita tiettyjä tapahtumia tietoverkoissa testataan. Testeissä on mukana kaksi erityyppistä alustaan kuuluvaa mittalaitetta: alhaisen suorituskyvyn Brix 100 Verifier ja tehokkaampi Brix 1000 Verifier. Testauksen tuloksena voidaan sanoa, että molemmat mittalaitetyypit soveltuvat hyvin kiertoaikaviiveen mittaamiseen. Yhdensuuntaisen viiveen mittaukseen Brix 100 ei sovellu etenkään mitattaessa alhaisia viivetasoja (∼1ms). Ulkoista synkronisointilähdettä, kuten GPS-kelloa, käytettäessä Brix 1000 -mittalaitetta voidaan käyttää myös yhdensuuntaisen viiveen mittaamiseen. Mittausalusta havaitsee verkossa tapahtuvat kuormitustilanteet ja reititinviat, mutta se ei kykene havaitsemaan lyhyitä alle sekunnin mittaisia katkoja. Työn teoriaosassa esitellään joitain tunnettuja aktiivimittausmekasimeja ja -metodeja sekä pureudutaan aktiivimittauksiin ja niiden ongelmakohtiin yleisellä tasolla. Lisäksi työssä esitellään tunnettuja akateemisia aktiivimittaukseen liittyviä projekteja.

In this thesis, a commercial active network measurement platform is tested for performance and accuracy. The platform is also tested for ability to detect certain events in networks. Two types of measurement probes are tested: the low performance Brix 100 Verifier and the high performance Brix 1000 Verifier. It is found that both platform's measurement probe types are accurate when measuring round-trip delay, but do not perform nearly as well when measuring one-way delay. External synchronization, such as GPS, helps the Brix 1000 Verifier to reach sub-millisecond measurement accuracy. As Brix 100 Verifiers do not support external synchronization, their accuracy is suitable only for measuring one-way delays larger than a few milliseconds. The platform is able to detect sudden high load levels and router failures in a network, but fails to detect short (sub-second) link breaks. In the theory part of this thesis, some well known active measurement methods and mechanisms are presented. Also, challenges related to active measurement are discussed and some of the recent major academic active measurement projects are introduced.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Luoma, Marko; TkL
Keywords
active measurement, network, packet loss, delay, available bandwidth, Brix, verifiers, aktiivimittaukset, tietoverkko, pakettihukka, viive, vapaa kaistanleveys, Brix Verifier
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011887