Pianon äänen analyysi ja parametrinen synteesi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
55
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan pianon äänentuottomekanismia sekä akustisia ominaisuuksia. Tarkoituksena on luoda lähtökohdat pianon äänen parametriselle mallintamiselle. Lisäksi tutkitaan pianon äänen tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten epäharmonisuutta, osaäänesten monimutkaista vaimenemisprosessia, kaikupohjan ja pedaalin ominaisuuksia sekä näiden tekijöiden vaikutuksia ääneen. Flyygelin ja pystypianon eroja tarkastellaan lyhyesti. Koska digitaalinen aaltojohtomallinnus tarjoaa parhaat lähtökohdat fysikaaliseen soitinmallinnukseen, tämä työ pohjautuu tähän tekniikkaan. Digitaalisen aaltojohtomallinnuksen pääpiirteet esitellään, kuten myös pianon kannalta olennaisimmat mallinnukseen liittyvät asiat. Lisäksi esitellään uusi tekniikka häviösuotimen suunnittelua varten, sekä annetaan muutama esimerkki käytännön suodinsuunnittelusta tällä tekniikalla. Tämän lisäksi tarkastellaan kaikupedaalin mallintamista sekä suoritetaan signaalianalyysi tehokkaan mallinnusalgoritmin löytämiseksi. Analysoitavat signaalit on äänitetty kahdessa äänityssessiossa vuoden 2005 aikana.

In this thesis, an overview of the sound production mechanism of the piano is given. The acoustical properties of the instrument are studied in order to make a baseline for a physical and parametric model for the piano. In addition, the most important features of the piano sound, such as inharmonicity, the complicated decay process of the tones and the properties of the soundboard and the pedals, are investigated. The differences between the grand piano and the upright piano are considered in brief. As the digital waveguide technique is the most feasible physics-based sound synthesis technique at the moment, the synthesis procedure that is followed in this thesis is based on this technique. An overview of the main aspects of this synthesis scheme is given, and the most important modeling issues are taken into account from the piano sound synthesis point of view. A novel filter design technique for modeling the losses occurring in the piano sound is presented with some practical design examples. In addition, the modeling of the sustain pedal is discussed and signal analysis is performed in order to gather information for the synthetic sustain pedal algorithm. The analyzed signals are obtained from two recording sessions which were carried out in two parts during the year 2005.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa; Prof.
Thesis advisor
Rauhala, Jukka; DI
Keywords
digital filter design, digital signal processing, music, musical acoustics, piano, signal analysis, sound synthesis, digitaalinen signaalinkäsittely, digitaalisuotimien suunnittelu, musiikki, musiikkiakustiikka, piano, signaalianalyysi, äänisynteesi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007876