Åtkomsthandlingar vid ansökan om lagfart

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
sv
Pages
vii + 79
Series
Abstract
To be granted title for one's real estate acquisition, one must be able to provide the title deed, on which the acquisition bases, in original to the land register authority. If one is not able to provide the title deed the title may also be granted by public notice. In the thesis I have made a historical overview of real estate acquisition throughout different time periods in Finland. By the overview I have tried to provide a view why it has been required to provide the title deed in original at application for title. Throughout the study I have not found any specific reason why title deed was required in original from the beginning. Though, during later times, however, it has been feasible to provide the original as safety for all parties which have rights to the property. In the thesis I have studied our current legislation regarding the process of registration. I have tried to keep the study on a practical level to better understand our current system. In Finland there will soon be time to take the decision if an electronic system should be taken into use at application for title. I have revealed the pros and cons by taking such a system into use. The study also includes a comparison of the electronic systems which are used/to be taken into use in Sweden and Denmark. I have showed how the systems in Sweden and Denmark work, and have used that as a basis when developing ideas for an electronically system that would be suitable for the Finnish needs and legislation.

Kun kirjaamisviranomainen myöntää lainhuutoa, saantomiehen on esitettävä saantokirjansa alkuperäisenä. Jos saantokirjaa ei voida esittää alkuperäisenä, lainhuuto voidaan myöntää kuulutuslainhuutona. Työssäni olen tehnyt historiallisen katsauksen siihen, miten Suomessa kiinteistöhankinta on tapahtunut eri ajanjaksona. Tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään, miksi on katsottu aiheelliseksi vaatia, että saantokirja tulee esittää alkuperäisenä kun lainhuutoa myönnetään. Tutkimuksessani en ole havainnut erityistä syytä siihen, miksi alkuperäissaantokirja on alun perin vaadittu. Myöhemmin asiakirjojen esittämiselle alkuperäisenä on annettu merkitystä eräänä tapana varmistaa asianosaisten ja kolmannen osapuolen oikeudet kiinteistöön. Olen selvittänyt voimassa olevaa lainsäädäntöä ja nykyistä kirjaamisasioiden käsittelyä. Selvityksen olen pitänyt käytännön läheisenä, jotta lukija pystyisi paremmin ymmärtämään nykyistä järjestelmää. Suomessa joudutaan lähitulevaisuudessa ratkaisemaan, otetaanko Suomessa sähköinen järjestelmä käyttöön lainhuutoa haettaessa. Olen selvittänyt tällaisen järjestelmän käyttöönotosta saavutettavia hyötyjä ja järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvia haittoja. Lisäksi olen vertaillut Ruotsin ja Tanskan järjestelmiä, joissa molemmissa on otettu tai otetaan sähköinen panttikirja järjestelmä käyttöön. Tämän selvityksen olen tehnyt kehittääkseni ajatuksia siitä, miten Suomessa voitaisiin kehittää Suomen tarpeisiin sopiva järjestelmä ja lainsäädäntö naapurimaissa olevia järjestelmiä ja kokemuksia hyödyntäen.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Markkula, Markku
Ungern, Henrik
Keywords
title, lainhuuto, lagfart, title deed, saantokirja, åtkomsthandling, registration, kirjaamisasia, inskrivningsärende
Other note
Citation