Suuntaajakohtaisen käytönohjauksen mahdollisuudet sähkökäytön kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
1.81
Degree programme
Language
fi
Pages
(10) + 73 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Mård, Matti
Thesis advisor
Ruohonen, Ilpo
Keywords
käytön ohjaus, sähkönkäytön tiedonsiirto, käytön ohjauksen hajautus
Citation