Mennään metsään! Metsä koulupihalla ja sen lähiympäristössä - esimerkkinä Lamminrahkan koulukeskuksen piha

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorMuurinen, Krista
dc.contributor.authorNorpila, Anniina
dc.contributor.departmentarkfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorSinkkilä, Jyrki
dc.date.accessioned2021-06-21T09:43:22Z
dc.date.available2021-06-21T09:43:22Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractLasten ja nuorten vapaa-ajan viettotavat sekä liikkuminen lähiympäristössä ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Strukturoidumpi arki ja kasvanut ruutuaika ovat johtaneet ulkoilun vähentymiseen ja luontosuhteen heikentymiseen. Siksi koulupihat ovat yhä tärkeämpiä luontosuhteen kehittämisen, leikin ja liikkumisen paikkoja. Nykypäivänä suuri osa koulupihoista on kuitenkin toiminnoiltaan ja luonnonympäristöiltään yksipuolisia, vaikka tiedetään, että luonnonympäristön tarjoumat ovat monipuolisia ja merkittäviä lasten kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Myös ulkotilan merkitystä oppimisympäristönä on viime aikoina korostettu. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, kuinka luonto voitaisiin tuoda paremmin toiminnalliseksi osaksi koulupihaa. Työssä tarkastellaan luonnonympäristöjen, etenkin lähimetsien, hyödyntämistä osana oppimisympäristöä. Tämä diplomityö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään luonnon merkitystä lapsen kehitykselle, sen tuomia etuja ja roolia lasten arki- ja oppimisympäristössä. Kirjallisuuskatsauksen aineistona on käytetty monialaisia tutkimus- ja kirjallisuuslähteitä. Lisäksi on tutustuttu metsän hyödyntämiseen oppimisympäristönä pohjoismaisten ja saksalaisten käytännön esimerkkien kautta. Toinen osa koostuu suunnittelualueen analyysistä ja sen pohjalta laaditusta konseptista ja ideasuunnitelmasta. Suunnitelutyön ratkaisut pohjautuvat kirjallisuuskatsauksessa esille tulleisiin koulupihan toiminnallisiin tarpeisiin ja keinoihin vastata niihin luontopohjaisilla ratkaisuilla. Suunnitelmassa hyödynnetään koulupihan lähiluontoa oppimisympäristönä rakennetulta koulupihalta lähimetsään saakka. Lopputuloksessa metsäluonto ja rakennettu koulupiha muodostavat yhtenäisen ja monipuolisen kokonaisuuden. Työn keskeisiä havaintoja on luonnonympäristön tärkeä ja moninainen merkitys koulupihalla osana lasten arkiympäristöä sekä sen monipuoliset käyttömahdollisuudet niin leikin, opetuksen kuin luonnon kannalta. Lähimetsä tarjoaa runsaita mahdollisuuksia leikkiin, liikkumiseen, oppimiseen, terveyden edistämiseen ja luontosuhteen kehittymiseen. Tämä työ osoittaa, kuinka tärkeä on maisema-arkkitehdin rooli koulupihan suunnittelijana. Tutkimusta hyödyntävän suunnittelun avulla voidaan luoda monipuoliset puitteet oppilaille ja opettajille heidän arjen tarpeisiinsa niin virkistyksen kuin opetuksen paikkana.fi
dc.description.abstractThe leisure habits of children and teenagers, as well as their time spent outdoors in a nearby environment, have considerably changed during the last decades. More structured everyday life together with increased screen time, have led to the decrease of outdoor activities and deterioration of human-nature relationship. Therefore schoolyards are becoming increasingly significant for children when it comes to the development of human-nature relationship as well as playing and being active. The majority of schoolyards are however one-sided in their functions and natural environment, although it is known that the affordances of the natural environment are diverse and significant for the development of all children. The importance of outdoor space as a learning environment has additionally been highlighted during recent times. The aim of this diploma thesis is to figure out how nature could be included as a functional factor of schoolyards. This thesis will focus on the exploitation of the natural environment, especially nearby forests, as a part of the learning environment. This thesis consists of two folds. The first section is a literature review, which explores the importance of nature when it comes to the development of children, as well as its benefits and roles in children’s everyday learning environments. The materials of this literature review are multidisciplinary research and literature sources. In addition, the utilization of forests as learning environments has been introduced through examples from the Nordic countries and Germany. The second section consists of an analysis of the designed area, a concept based on the analysis and a concept plan. The design solutions are based on the functional requirements of the schoolyard and the means to respond to these requirements with nature-based solutions have emerged from the literature review. This concept plan utilizes the nearby nature as a learning environment all the way from the schoolyard to the nearby forest. After all, the forest nature together with the built schoolyard will form a unified and diverse entity. The essential conclusions of this thesis are the importance and diversity of the natural environment within the schoolyard as a part of children’s everyday environment, as well as its versatile benefits when it comes to play, education and nature. The nearby forest presents rich affordances for playing, moving, learning, promotion of one’s health and development of human-nature relationship. This thesis indicates the importance of the role of a landscape architect as a schoolyard designer. Design that is based on research can reach to the result of a diverse framework for students and teachers, assisting their requirements in terms of both refreshment, and teaching.en
dc.format.extent101
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108392
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202106217650
dc.language.isofien
dc.programmeMaisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmafi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordkoulupihafi
dc.subject.keywordoppimisympäristöfi
dc.subject.keywordlastenympäristöfi
dc.subject.keywordlähiluontofi
dc.subject.keywordluontosuhdefi
dc.subject.keywordmaisema-arkkitehtuurifi
dc.titleMennään metsään! Metsä koulupihalla ja sen lähiympäristössä - esimerkkinä Lamminrahkan koulukeskuksen pihafi
dc.titleInto the woods! Forest on schoolyard and its surroundings - Lamminrahka schoolcenter as an exampleen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Norpila_Anniina_2021.pdf
Size:
55.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format