Custobar - Auttaa kauppiaita tunnistamaan tärkeimmät asiakkaat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
55
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee kehittelemääni Custobar-verkkopalvelua ja siihen liittyvää taustatutkimusta. Custobar on kauppiaille suunnattu palvelu, jonka avulla voi tunnistaa tärkeimmät asiakkaat ja heidän ostamansa tuotteet. Se kertoo, mihin asiakasryhmiin kannattaa keskittyä ja mitä tuotteita asiakkaalle kannattaa seuraavaksi ehdottaa. Custobar tarjoaa kauppiaille välineet, joiden avulla markkinointi ja viestintä voidaan keskittää halutuille asiakkaille tai tietyille asiakasryhmille. Palvelun tekemistä varten olen perehtynyt asiakkuuksiin liittyviin tunnuslukuihin kaupan alalta. Mitä asiakkuudenhallinta tarkoittaa kaupalle, ja millaisia lukuja käyttämällä saadaan selvitettyä hyvät asiakkaat? Kauppojen asiakkuuksienhallintaa käsittelevässä kappaleessa esittelen Custobarin kannalta keskeisiä termejä sekä tutkin, miten kaupat keräävät ja käyttävät tietoa asiakkaistaan. Kerron myös Custobarin taustoista ja sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Kerron millä tekniikoilla ja ohjelmistoilla Custobar on toteutettu ja kuinka Custobar integroidaan kaupan muihin järjestelmiin.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Kurppa, Teemu
Keywords
verkkopalvelu, kauppa, verkkokauppa, asiakkuudenhallinta, kanta-asiakkaat
Citation