Suurikokoisen vierintälaakerin kunnonvalvontajärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-24
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
100+23
Series
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Pellinen, Petri
Keywords
vierintälaakeri, kunnonvalvonta, värähtelymittaus, akustinen emissio, signaalinkäsittely, verhokäyräanalyysi, rolling bearing, condition monitoring, vibration, acoustic emission, signalanalysis, envelope spectrum analysis
Citation