Mass produced heritage - Preserving modern housing in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
228
Series
Abstract
Most of the building stock in Finland has been constructed after the Second World War. A great amount of construction took place during the heavy urbanization and industrialization of construction in the 1960s and 1970s. These decades saw the construction of significant new neighborhoods in Finnish cities, creation of the concrete element construction industry, and great changes in Finnish construction practices. Now the building stock of these decades is approaching the renovation age. Certain building components are reaching the end of their life cycle and the architecture of the 1960s and 70s is in need of heavy repairs. At this crucial step in the buildings’ life cycle the architecture of this time is faced with the demands of economic dynamics, pressures to densify cities, new user needs, and ways of living. The future of many buildings from these decades is on the line as the owners make decisions on whether to repair or demolish and rebuild. In the age of overlapping environmental crises, replacing modern building stock with new construction would have devastating impacts, not to mention the social and cultural destructiveness. Modern built heritage needs to play a key part in building a livable future. Working with this building stock requires architecture of care, maintenance and regeneration rather than novel production. This thesis studies the possible paths forward in continuing the life cycle of modern housing. The thesis focuses on multi storey residential buildings from the 1970s as they form a significant portion of the Finnish building stock. Industrialized and standardized construction of this era presents possibilities for replicable and scalable solutions that can be applied in many different case examples. In the first part the thesis presents the historical context of modernism, and the contemporary context that related to modern buildingstock. In the second part the thesis analyzes the approaches to the preservation of modern housing through Finnish and international reference projects. In the third part the thesis applies the learnings from parts I and II to a case study site in Helsinki. Through the design, the thesis presents a process for repairing modern residential buildings and preserving them for generations to come.

Suurin osa Suomen rakennuskannasta on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Suuri osa rakentamisesta sijoittui 1960- ja -70-lukujen nopean kaupungistumisen aikaan. Näinä vuosikymmeninä rakettiin merkittäviä uusia kaupunginosia, luotiin betonielementtiteollisuus sekä muutettiin suomalainen rakentamisen tapa. Nyt vuosikymmenten rakennuskanta lähestyy peruskorjausikää. Osa rakennusosista on saapumassa elinkaarensa päähän ja 1960- ja 70-lukujen arkkitehtuuri on suurten korjausten tarpeessa. Tässä ratkaisevassa vaiheessa rakennusten elinkaarta niihin kohdistuu vaatimuksia talouden dynamiikoista, tiivistyviin kaupunkeihin, uusiin käyttäjiin sekä asumisen tapoihin. Monien rakennusten tulevaisuus on vaakalaudalla omistajien tehdessä päätöksiä korjaamisen ja purkamisen välillä. Päällekkäisten ympäristökriisien aikakaudella modernin rakennuskannan korvaamisella olisi tuhoisia vaikutuksia mainitsemattakaan sosiaalisita ja kulttuurista vahingollisuutta. Modernin rakennuskannan on oltava avainasemassa elinkelpoisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tämän rakennuskannan kanssa työskentely vaatii hoivan ja ylläpidon arkkitehtuuria uuden rakentamisen sijaan. Tämä diplomityö tutkii mahdollisuuksia modernin asuinrakennuskannan elinkaaren jatkamiseksi. Työ keskittyy 1970-luvun asuinkerrostaloihin sillä ne muodostavat merkittävän osan Suomen rakennuskannasta. Teollinen ja standardisoitu rakennustapa tarjoaa mahdollisuuksia toisinnettaville ja skaalattaville ratkaisuille eri kohteissa. Työn esimmäinen osa esittelee modernismin historiallisen kontekstin sekä nykykontekstin, joka modernia rakennuskantaa nyt kohtaa. Työn toinen osa tutkii lähestymistapoja modernin asuinrakennuskannan säilyttämiseen kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkikohteiden kautta. Kolmas osa soveltaa ensimmäisen kahden osion oppeja esimerkkikohteeseen Helsingissä. Suunnittelutyön kautta diplomityö esittelee prosessin modernin asuinrakennuskannan korjaamiseen sekä säilyttämiseen tuleville sukupolville.
Description
Supervisor
Summanen, Mikko
Thesis advisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Schalin, Mona
Keywords
modernism, housing, repair, built heritage, lifespan, conservation, prefabrication, Tapulikaupunki
Other note
Citation