Osingonjakopolitiikka ja sen yhteys yrityksen vakavaraisuuteen: empiirinen tutkimus suomalaisista pörssiyhtiöistä vv. 1990-1996

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
PÖRSSIYHTIÖT, OSINGOT, VAKAVARAISUUS
Other note
Citation