Brandi asiakkuuksien johtamisen välineenä -Case: Fortum brandin rakentuminen Fortum Energiatalon kuluttaja-asiakkuuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Brandit, Asiakashallinta, Asiakkaat, Arvoketju
Other note
Citation