[Padon yläpuolisen virtauksen tutkiminen pienoismallin avulla silmälläpitäen vedenvirtauksen suhtautumista uittoaukkoon]

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
36 s. + liitt. 30
Series
Description
Supervisor
Solitander, H.P.O.
Keywords
Other note
Citation