Nomadisen huonekalun suunnittelu - Case pädisohva

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
63 + 12
Series
Abstract
Tässä opinnäytetyössä tutustutaan nomadisen huonekalun käsitteeseen, ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Työn produktio-osuudessa esitetään esimerkki nomadisen huonekalun suunnittelusta pädisohvan muodossa ja pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen ”mitä tarpeita kiipeily-yhteisöllä on pädisohvien suhteen?”. Teoriaosuudessa pohjustetaan nomadisen huonekalun suunnitteluprosessia. Ensin tutustutaan tarkemmin kiipeilyn historiaan sekä sitä ympäröivään kulttuuriin, jotta saadaan käsitys, millaiseen miljööseen tuotetta ollaan suunnitemassa. Tämän jälkeen tutkikaan tee-se-itse-kulttuurin historiaa sekä nomadisen huonekalun käsitettä. Nomadisen huonekalun suunnittelua varten tutustutaan myös vanerin ominaisuuksiin ja liittimettömiin liitoksiin. Lopulta tarkastellaan istuimen ergonomian teoriaa pädisohvan suunnittelun näkökulmasta. Työn produktio-osuudessa suunnitellaan ja valmistetaan nomadinen huonekalu, pädisohva. Tiedonkeruuvaiheessa tehdään markkinakatsaus pädisohvien tuotekategoriaan ja markkinoilla oleviin pädeihin. Kiipeily-yhteisön tarpeita kartoitetaan kyselytutkimuksella, jossa selvitetään pädisohvan tarpeelliseksi koettuja ominaisuuksia, käyttöympäristöjä sekä halukkuutta pädisohvan itse rakentamiseen. Kerätyn tiedon pohjalta suunnitellaan ja valmistetaan pädisohvan prototyyppi iteratiivisella prosessilla. Tutkimuksen lopputuloksena on uudenlainen proof of concept -prototyyppi kotikäyttöön tarkoitetusta pädisohvan rungosta sekä siihen kiinnitettävästä pädin suojakankaasta. Kyselytutkimuksesta nousi esiin nykyisistä tuotteista poikkeava tarve: pädisohvaa haluttiin käyttää parvekkeella, terassilla tai asunnossa. Suojakangas on toinen kyselystä noussut uusi pädisohvan ominaisuus, joka toteutettiin prototyypissä.

This thesis examines the concept, properties, and requirements of nomadic furniture. In the production part of the work, an example of design of nomadic piece of furniture in the form of a crash pad couch is presented. An attempt is made to answer the research question "What needs does the climbing community have for a crash pad couch?" In the theory part, the basis for the design process of nomadic furniture is built. First, the thesis reviews the history of climbing and the culture surrounding it to get an idea of what kind of milieu the product is being designed for. After that, the thesis studies the history of the do-it-yourself culture and the concept of nomadic furniture. To design a nomadic piece of furniture, we will also need to familiarize ourselves with the properties of plywood and connectorless joints. Finally, the theory of seat ergonomics will be studied from the perspective of a crash pad couch. In the production part of the work, a nomadic piece of furniture, a crash pad couch, is designed and manufactured. During the data collection phase, a market overview of the product category of crash pad couches and crash pads on the market is carried out. The needs of the climbing community are mapped with a survey, which investigates what features of a crash pad couch are considered necessary, the potential environments of use, and the willingness to build a crash pad couch yourself. Based on the collected information, the prototype of a crash pad couch is designed and manufactured using an iterative process. The result of the research is a new type of proof-of-concept prototype of a crash pad couch frame and a protective fabric for the couch that is intended for home use. The survey revealed a need that differs from current products: use of a crash pad couch on a balcony, terrace or in an apartment. The protective fabric is another new feature of the couch that emerged from the survey and was implemented in the prototype.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
nomadinen huonekalu, tee-se-itse, tuotesuunnittelu, huonekalusuunnittelu, prototypointi, kiipeily, boulderointi
Citation