Nature holiday accommodation in Kuhmo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
My Master's Thesis is based on a winning entry to a student competition arranged between June 2011 and February 2012. The competition was organized by Aalto University, Kalevala Spirit and Woodpolis. The goal of the competition was to find four different and most of all memorable concepts for holiday accommodation in conjunction with the surrounding forest nature and freely interpretable four themes: earth, fire, water and air. The competition program required the design to include accommodation for 150 to 200 people and services including a breakfast restaurant, two meeting rooms, a bowling alley, a sauna village and a place for a biomass power plant for heating. The required materials were wood, steel, stone and glass. Visitors are expected to be largely foreign travellers and the intended level of service will be high. The area was to be designed for mostly pedestrian traffic, but in a way that it's possible for the necessary maintenance and service vehicles as well as fire trucks and ambulances to reach their destinations. Thesis comprises an area plan and buildings of two themes, earth and fire, chosen to be developed further after the competition. Earth is a dark, wooden shingle clad volume that forms a functional and visual center point of the area in conjunction with the breakfast restaurant. Building includes a reception area, spaces for personnel and service, multifunction space used mostly as a shop area for Kalevalaspirit products, a second floor suite for parties, small amount of traditional hotel accommodation, and row house type of accommodation in the eastern end of the volume, a garden and an underground bowling alley in the north. Some of the accommodations in the area have skylights and a direction that makes them well suited for experiencing two northern phenomenons: the midnight sun and the northern lights. Fire themed buildings are bordering the steep eastern hillside, opening up to the lake. The apartments are comprised of identical CLT (cross laminated timber) -framed units, each containing 1-2 essential living functions. The main architectural idea is the rhythm formed by the groups of buildings following the forms of the hillside.

Diplomityöni perustuu kesäkuun 2011 ja helmikuun 2012 välisenä aikana järjestetyn opiskelijakilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kilpailun järjestäjinä toimivat Aalto-yliopisto, Kuhmon Kalevala Spirit ja Woodpolis. Kilpailun tarkoituksena oli löytää neljä erilaista ja erityisesti mieleenpainuvaa loma-asumiskonseptia tukeutuen sekä ympäröivään metsäluontoon, että kilpailuohjelmassa määriteltyihin, vapaasti tulkittaviin teemoihin: maa, tuli, vesi ja ilma. Kilpailuohjelman mukaisesti suunnittelun tavoitteena oli luoda 150 - 200 vuodepaikkaa oheispalveluineen, sisältäen aamiaisravintolan, kaksi neuvotteluhuonetta, keilahallin, saunakylän, sekä varauksen alueen lämmittämiseen tarkoitetulle biovoimalalle. Käytettäviksi edellytetyt materiaalit olivat puu, teräs, kivi ja lasi. Alueen merkittävä kohdeyleisö ovat ulkomaiset matkailijat ja alueen palvelutaso on määritelty korkeaksi. Liikennöinti alueella tuli suunnitella jalankulkua painottaen, kuitenkin huomioiden alueella liikkuvat huolto- ja palvelu-, sekä palo- ja pelastusajoneuvot. Diplomityö muodostuu aluesuunnitelmasta, sekä kilpailun jälkeiseen jatkokäsittelyyn valittujen teemojen, maa ja tuli mukaisista rakennuskokonaisuuksista. Maa on tumma, tervatuilla paanuilla verhoiltu volyymi, joka muodostaa yhdessä aamiaisravintolan kanssa alueen visuaalisen ja toiminnallisen keskipisteen. Rakennus pitää sisällään vastaanottotilat niihin liittyvine henkilökunta- ja huoltotiloineen, pääosin Kalevaspirit-myymälänä toimivan monitoimitilan, 2. kerroksen juhlahuoneiston, pienen määrän juhlatilan käyttöä tukevia erillishuoneita, erillisen itäpäädyn rivitalomuotoisen majoituksen, puutarhan sekä pysäköintialueeseen rajoittuvan, pääosin maahan upotetun keilahallin oheispalveluineen. Osa alueen majoitustiloista soveltuu suuntauksensa ja kattoikkunoidensa puolesta erinomaisesti kahden pohjoisen ilmiön, revontulien ja kesäyön auringon seuraamiseen. Tuli-teema rajaa alueen jyrkkää itärinnettä, rajoittuen järvimaisemaan. Asunnot muodostuvat ulkohahmoltaan identtisistä, pääosin corten-teräksellä verhoilluista ClT (cross laminated timber) -runkoisista yksiköistä, joista jokainen sisältää 1-2 asumisen funktiota. Keskeisenä arkkitehtonisena ajatuksena on maaston muotoja seuraavien rakennusryhmien muodostama rytmi.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
wood construction, puurakentaminen, holiday accommodation, lomarakentaminen, corten, matkailu, travelling, CLT, Kuhmo
Citation