E-business framework enabled B2B integration

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-10-29
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
108, [69]
Series
TKK dissertations, 92
Abstract
Standards for B2B integration help to facilitate the interoperability between organisations. These standards, often called e-business frameworks, guide integration by specifying the details for business processes, business documents and secure messaging. Extensible Mark-up Language (XML) is used in modern e-business frameworks instead of Electronic Data Interchange (EDI) formats. Having XML as the data format is not enough for integration, but e-business frameworks are needed to guide how XML is used. This work analyses the many partly competing and overlapping e-business frameworks how they differ in support for business processes, documents and secure messaging. In addition, the effect of standardisation organisation to the outcome of the e-business framework is studied. In this work, one e-business framework, RosettaNet, is used to tackle the challenges of product development (PD) integrations. A proof-of-concept implementation of a RosettaNet integration is provided to support PD and the lessons learned are discussed. The current specifications lack good processes for PD integrations, while they fail in specifying the concepts needed for document management. Furthermore, there are interoperability problems due to a lack of expressivity of the schema languages to encode the business documents, and the current setup of integration takes a very long time. RosettaNet has a lot of flexibility in the specifications, and thus just supporting the same standard process is not enough for interoperability. With semantic technologies, many shortcomings of the current standards for B2B integration can be solved, as they make it possible to present constraints the current technologies have problems with. This work presents a practical case of B2B integration with semantic technologies and describes the benefits of applying such technologies.

Standardit tukevat organisaatioiden välistä järjestelmäintegraatiota. Integroinnin standardit määrittelevät organisaatioiden välisiä liiketoimintaprosesseja, -dokumentteja sekä määrittelevät turvallisen tavan kommunikoida. Nykyaikaiset standardit ovat XML-perusteisia vanhemman EDI-formaatin sijaan. XML:n käyttö ei ole riittävästi takaamaan integraation onnistumista, vaan tarvitaan tarkempaa sopimista, miten XML:ää käytetään integraatiossa. Joukko yritystenvälisen integroinnin standardeja määrittelee tämän. Tässä työssä analysoidaan useaa, osittain kilpailevaa, yritystenvälisen integroinnin standardia ja tutkitaan miten ne tukevat liiketoimintaprosessien, -dokumenttien ja turvallisen viestinvälityksen määrittelyjä ottaen huomioon myös standardointiorganisaation vaikutuksen lopputulokseen. Tässä työssä RosettaNet-standardia sovelletaan tuotekehitykseen liittyvissä integroinneissa. Työssä esitetään prototyyppi tuotekehitystiedon integroinnista RosettaNetin avulla ja keskustellaan saavutetuista kokemuksista. Nykyiset spesifikaatiot tuotekehitysprosesseille ovat tarpeisiin riittämättömiä, koska tuki dokumenttien hallinnan käsitteistölle on puutteellinen. Myös RosettaNetin käyttämien XML-skeemakielien puutteellinen ilmaisuvoima aiheuttaa ongelmia dokumenttien yhteentoimivuudelle. Lisäksi integraation tekeminen on hidasta verrattuna tyypillisen tuotekehitysprojektin kestoon. RosettaNetin tarjoamissa spesifikaatioissa on paljon joustavuutta, joten saman standardiprosessin tukeminen ei tarkoita, että järjestelmät ovat yhteentoimivia. Nykyspesifikaatioissa ja niissä käytettyjen skeema-kielten ilmaisuvoiman puutteet voidaan osittain paikata käyttämällä semanttisia teknologioita. Tämä työ esittää, miten integraatioissa voidaan saavuttaa semanttisia teknologioita käyttämällä parempi yhteentoimivuus.
Description
Keywords
e-business framework, B2B integration, interoperability, semantic Web Services, sähköisen liiketoiminnan standardit, yritystenvälinen integraatio, yhteentoimivuus, semanttiset web palvelut
Other note
Parts
  • Kotinurmi, P., Borgman, J. and Soininen, T., 2003. Design Document Management in Networked Product Development Using Standard Frameworks. Proceedings of the 14th International Conference on Engineering Design (ICED 2003), August 19-21, 2003, Stockholm, Sweden, Design Society, 10 pages. [article1.pdf] © 2003 Design Society. By permission.
  • Kotinurmi, P., Laesvuori, H., Jokinen, K. and Soininen, T., 2004. Integrating Design Document Management Systems Using the RosettaNet E-Business Framework. Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2004), April 14-17, 2004, Porto, Portugal, pp. 502-509. [article2.pdf] © 2004 Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). By permission.
  • Nurmilaakso, J. and Kotinurmi, P., 2004. A Review of XML-Based Supply-Chain Integration. Production Planning & Control, Vol. 15 (6), pp. 608-621.
  • Nurmilaakso, J., Kotinurmi, P. and Laesvuori, H., 2006. XML-Based E-Business Frameworks and Standardization. Computer Standards & Interfaces, Vol. 28 (5), pp. 585-599.
  • Kotinurmi, P., Vitvar, T., Haller, A., Richardson, R. and Boran, A., 2006. Semantic Web Services Enabled B2B Integration. Proceedings of the 2nd International Workshop on Data Engineering Issues in E-Commerce and Services (DEECS 2006), June 26, 2006, San Francisco, CA, USA, Springer, Lecture Notes in Computer Science 4055, pp. 209-223.
  • Haller, A., Kotinurmi, P., Vitvar, T. and Oren, E., 2007. Handling Heterogeneity in RosettaNet Messages. Proceedings of the 22nd Annual ACM Symposium on Applied Computing, March 11-15, 2007, Seoul, Korea, ACM Press, pp. 1368-1374.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010528