Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa – RAIL

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Commissioned report
Date
2023-01-11
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
192
Series
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Volume 2023, issue 2
Abstract
Tutkimuksessa tehtiin laskennallisia tarkasteluja ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta nykyisessä ja projisoiduissa tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa. Lisäksi laskennallisella mallinnuksella tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennusten ylilämpenemiseen ja lämpöviihtyvyyteen. Rakennusten kosteusvaurioiden ja niihin liittyvien mikrobien yhteyttä ihmisten terveyteen tarkasteltiin kahdella systemaattisella katsauksella. Korkeiden kesäajan lämpötilojen vaikutusta terveyteen nyt ja tulevaisuudessa arvioitiin epidemiologisin sekä vaikutusarvioinnin menetelmiin. Tehtyjen tarkastelujen perusteella suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista ulkoseinä­rakenteista pärjää myös muuttuvassa ilmastossa. Homehtumisriski nousee sellaisissa ulkoseinärakenteissa, jotka päästävät viistosadetta lävitseen, pidättävät vettä rakenteen huokosverkostossa (tiili, läpäisevä betoni) ja tuuletus on heikkoa. Palvelutalojen sekä asuntojen laskennalliset ja havaitut lämpötilat nousevat korkeiksi jo nykyisessä ilmastossa. Pelkät auringonsuojausratkaisut eivät ole riittäviä pitämään huone­lämpötiloja riittävän alhaisella tasolla, vaan sen lisäksi tarvitaan myös aktiivista jäähdytystä erityisesti helleaaltojen aikana. Jäähdytys tulisi kohdistaa rakennuksiin, joissa asuu ikäihmisiä, sillä heillä terveysriskit ovat suurimmat. Ilman lisätoimia tulevat korkeiden lämpötilojen terveyshaitat huomattavasti lisääntymään Suomessa jo lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä.
Description
Keywords
tutkimus, tutkimustoiminta, ilmastonmuutos, rakennusfysiikka, energiatalous, LVI-tekniikka, kosteusvaurio, sisäilma, sisälämpötila, astma, terveyshaitta
Other note
Citation
Lahdensivu , J , Pakkala , T , Pikkkuvirta , J , Räsänen , A , Alastalo , S , Karvonen , A , Täubel , M , Pekkanen , J R , Juntunen , M , Velashjerdi Farahani , A , Jokisalo , J , Kosonen , R , Jylhä , K , Lanki , T , Leino , O & Kollanus , V 2023 , Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa – RAIL . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , no. 2 , vol. 2023 , Valtioneuvoston kanslia . < https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-278-7 >