Puuraaka-aineen ominaisuudet ja niiden vaikutus vanerin valmistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma (PUU)
Language
fi
Pages
30 s.
Series
Description
Supervisor
Hiltunen, Eero
Thesis advisor
Paajanen, Olli
Keywords
puuraaka-aine, vaneri, valmistusprosessi, koivu, kuusi, mänty
Other note
Citation