Graafinen suunnittelu elokuvassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Työ tarkastelee elokuvaan liittyvää graafista suunnittelua. Työssä elokuvan graafinen suunnittelu on jaettu kolmeen ryhmään: alku- ja lopputekstigrafiikkaan, grafiikkaan osana lavastussuunnittelua ja oheistuotegrafiikkaan. Näistä osa-alueista tekijä kertoo Miss Farkku-Suomi, Tie Pohjoiseen ja Two Ways -elokuviin tekemiensä töiden kautta. Työ avaa myös grafiikan mahdollisuuksia ja tulevaisuutta osana elokuvan visuaalista kokonaisuutta. Työssä tarkastellaan myös graafikon mahdollisuuksia työryhmään sijoittumisessa.
Description
Supervisor
Rantama, Marjaana
Keywords
Lavastustaide, Graafinen suunnittelu, Elokuva, Rekvisitointi
Other note
Citation