Satelliittimaa-aseman paikanvalinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
[10] + 71
Series
Abstract
Satelliittitietoliikenteen kysyntä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Suomen maantieteellinen asema satelliittitietoliikenteelle on haastava, sillä täältä geostationäärisellä kiertoradalla olevat satelliitit näkyvät pienillä korotuskulmilla. Pienillä korotuskulmilla tietoliikennesignaali joutuu kulkemaan pitkän matkan maan ilmakehässä, jossa se on alttiina ilmakehän ilmiöille, jotka saattavat vaimentaa signaalia huomattavasti. Tärkeimmät signaalia vaimentavat ilmiöt ovat vapaan tilan vaimennus, sadevaimennus sekä ilmakehän kaasujen aiheuttamat vaimennukset. Tässä työssä on perehdytty satelliittimaa-aseman paikanvalintaan Suomen aluerajojen sisällä. Tehdyt linkkibudjettilaskelmat perustuvat Kansainvälisen Televiestintäliiton (ITU) suosituksiin. ITU tarjoaa myös ilmastollista tilastotietoa eri puolilta maapalloa, jota on käytetty hyväksi tehdyissä laskuissa. Työn yhteydessä tehtiin työkalu, jonka avulla voidaan vertailla eri sijoituspaikkojen soveltuvuutta satelliittimaa-aseman paikaksi. Työn empiirisessä osuudessa vertailtiin Helsingin, Vaasan, Joensuun sekä Rovaniemen soveltuvuutta satelliittimaa-aseman paikaksi. Vertailu tehtiin C-, Ku- sekä Ka- kaistalla. Tulokset osoittavat, että satelliittimaa-aseman sijoitus Helsinkiin olisi näistä neljästä sijoituspaikkavaihtoehdosta sopivin valinta. Muutkin sijoituspaikkakunta vaihtoehdot soveltuvat maa-aseman sijoituspaikoiksi. Niissä voidaan kompensoida ilmakehän aiheuttamia häviöitä suuremmalla antennilla.

The demand for the satellite communication systems has recently grown significantly. The geographical location of Finland is challenging for satellite communication, because from Finland the satellites on the geostationary orbit can be seen only on low elevation angles. On the low elevation angles a signal has to go a long way in the atmosphere of the earth susceptible to the atmospheric attenuation. The most important attenuating phenomenons are free space loss, attenuation due to rain and attenuation due to atmospheric gases. In this work the selection of the location of the satellite earth-station in Finland has been inspected. The link budget calculations are based on the recommendations of the International Telecommunication Union (ITU). ITU also offers atmospheric statistics of the weather conditions from all over the world. This statistical data is also used in the calculations. A Microsoft excel tool which can be used to compare the suitability of different places as the location of the satellite earth station was developed during the research. In the empirical section of the work the suitability of Helsinki, Vaasa, Joensuu and Rovaniemi as the location of the satellite earth-station was compared. The comparison was made at the C-, Ku-, and Ka-bands. The results show that from these alternatives Helsinki would be the most suitable location for the earth-station. Still, it is possible to place the earth-station also to the other three locations. In these places larger antennas can be used to compensate the atmospheric losses.
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Nupponen, Mika
Keywords
earth-station, link budget analysis, satellite communication, maa-asema, linkkibudjetti, satelliittitietoliikenne
Citation