Betonikantisen sillan pintarakenteiden kestävyys ja elinkaarikustannukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2014
Major/Subject
Sillanrakennustekniikka
Mcode
Rak-1
Degree programme
Language
fi
Pages
153 s.
Series
Description
Supervisor
Paavola, Juha
Thesis advisor
Tirkkonen, Timo
Keywords
elinkaarikustannus, silta, pintarakenne, vedeneristys, päällyste, vaurioituminen, life cycle cost, bridge, surface structure, waterproofing, pavement, deterioration
Other note
Citation