Peruskoulun oma yhteisöllinen media – suunnittelijan näkemys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Opinnäytetyö esittelee peruskoulun oman verkossa toimivan yhteisöllisen median suunnittelun, toteutuksen ja käyttökuvaukset helsinkiläisessä Porolahden peruskoulussa vuonna 2011. Tutkimusmenetelmänä on kehittämistutkimus ja aineistona suunnittelussa syntynyt materiaali sekä haastattelut. Peruskoulun yhteisöllisen median kehittäminen perustellaan teoriaosassa kolmesta näkökulmasta: opetusteknologia, kouluyhteisö ja yhteisöllinen media. Opinnäytetyön tekijä toimi palvelun yhtenä suunnittelijana ja toteuttajana. Näkökulmia käsittelevässä teoriaosassa käsitellään opetusteknologian puutteita, kouluyhteisön ulottuvuuksia, yhteisöllisyyden kehittämisen tarvetta, yhteisöllisen median perusteita ja suunnittelutapoja sekä mediakasvatuksen lisääntynyttä tarvetta kouluissa. Neljännessä luvussa käydään läpi yhteisöllisen median kehittämisen vaiheet. Kehittämisvaihe jakautuu kahteen sykliin, joista ensimmäinen keskittyy palvelun suunnitteluun ja toinen toteutukseen. Kehittämistuotosta eli koulun yhteisöllistä mediaa tarkastellaan teoriaosassa esitellyistä näkökulmista kahdeksan käyttötapauksen avulla. Luvussa viisi analysoidaan palvelun kehittämistä ja käytön kokemuksia sekä pohditaan yhteisöllisen median tarvetta ja käyttöä peruskoulussa.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Leinonen, Teemu
Keywords
yhteisöllinen media, kehittämistutkimus, opetusteknologia, kouluyhteisö
Citation