Digitalisaatiostrategioita vähittäiskauppiaille – kuluttajatutkimusnäkökulma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-11-18
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
TU-53
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
60+7
Series
Abstract
Ihmisten kulutustottumuksia ovat jo internetiä edeltävällä aikakaudella ohjanneet useat tarpeet sekä niistä seuranneet käyttäytymismallit. Työn kirjallisuuskatsaus viittaa siihen, että nämä tarpeet voisivat olla utilitaristisia, hedonistisia ja sosiaalisia. Tietotekninen vallankumous toi mukanaan nettikaupat, virtuaalihyödykkeet, sosiaalisen median sekä musiikin ja videon digitaalisen jakelun. Työ tarkastelee digitaalisen aikakauden muutoksia kulutukseen ja saman muutoksen tuomia mahdollisuksia perinteisten vähittäiskauppiaiden näkökulmasta. Tutkimusmenetelminä ovat kirjallisuuskatsauksen lisäksi kysely ja haastattelu. Tulokset viittaavat siihen, että materiaalisten hyödykkeiden digitaalinen vähittäiskauppa voidaan käsittää samojen hyöydykkeiden fyysisen kaupan jatkeena. Tulosten perusteella esitetään suosituksia perinteisille kivijalkavähittäiskauppiaille.

Already in the times before internet, the consumption habits of mankind have been influenced by several needs and certain behavioral patterns arising from the said needs. The literature review of this thesis suggests that these needs would be utilitarian, hedonic and social. The information technology revolution brought us web shops, virtual goods, social media and digital distribution of music as well as video. This thesis examines the changes presented by the digital age and what kind of opportunities the said age poses to traditional retailers. The research methodology includes a literature review, a survey and an interview. The results of the research suggest that the digital retailing of material goods can be considered as an extension of the physical retailing of the same goods. Based on the results, the thesis presents recommendations to traditional brick-and-mortar retailers.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Smedlund, Anssi
Keywords
retail, smartphone, Internet, vähittäiskauppa, älypuhelin, Internet
Other note
Citation